January 25 2022 21:57:14
Меню
· Начало
· Екип
· Център
· Професии
· Обучение
· ВУЗК
· Проекти
· За контакти
· Фото галерия
· Търсене
· Статии
· Файлове
· Форум
· Връзки
· Категории новини
· ЧЗВ
· Консултантски офиси
· календар на земеделеца
· За нас
· About us
· Пилотни програми
На линия
· Гости на линия: 1

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 16
· Най новите членове: nikswinhowe
Професии
Професии, които се предлагат в Центъра за професионално обучени към Сдружение "Академия БГ" гр. Кърджали

Професионално направление:

"    "Продажби на едро и дребно", код 341
Наименование на професията:
"    "Продавач-консултант", код 341020
Наименование на специалностите:
"    "Продавач-консултант", код 3410201
Степен на професионална квалификация:
"    ІІ степен

Професионално направление:
"    "Финанси, банково и застрахователно дело", код 343
Наименование на професията:
"    "Финансист", код 343010
Наименование на специалностите:
"    "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Професионално направление:
"    "Счетоводство и данъци", код 344
Наименование на професията:
"    "Оперативен счетоводител", код 344010
Наименование на специалностите:
"    " Оперативно счетоводство", код 3440101
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Професионално направление:
"    "Стопанско управление и администрация", код 345
Наименование на професията:
"    "Оператор на компютър", код 345100
Наименование на специалностите:
"    "Текстообработване", код 3451001
Степен на професионална квалификация:
"    І степен

Професионално направление:
"    "Секретарски и офис дейности", код 346
Наименование на професията:
"    "Офис - мениджър", код 346010
Наименование на специалностите:
"    "Бизнес - администрация", код 3460101
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Професионално направление:
"    "Използване на компютър", код 482
Наименование на професията:
"    "Икономист - информатик", код 482010
Наименование на специалностите:
"    "Икономическа информатика", код 4820101
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Професионално направление:
"    "Производство на храни и напитки", код 541
Наименование на професията:
"    "Хлебар - сладкар", код 541030
Наименование на специалностите:
"    "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301
Степен на професионална квалификация:
"    ІІ степен

Наименование на специалностите:
"    "Производство на сладкарски изделия", код 5410302
Степен на професионална квалификация:
"    ІІ степен

Професионално направление:
"    "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия", код 542
Наименование на професията:
"    "Шивач", код 542110
Наименование на специалностите:
"    "Шивачество", код 5421101
Степен на професионална квалификация:
"    І степен

Професионално направление:
"    "Селско стопанство", код 621
Наименование на професията:
"     "Техник-растениевъд", код 621010
Наименование на специалностите:
"    "Полевъдство", код 6210101
Степен на професионална квалификация:
ІІІ степен
Наименование на специалностите:
"    "Зеленчукопроизводство", код 6210102
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Наименование на специалностите:
"    "Трайни насаждения", код 6210103
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Наименование на специалностите:
"    6210107 "Растителна защита и агрохимия", код 6210107
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Наименование на професията:
"    621020 "Техник в лозаровинарството", код 621020
Наименование на специалностите:
"    "Лозаровинарство", код 6210201
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Наименование на професията:
"     "Техник-животновъд", код 621040
Наименование на специалностите:
"    "Говедовъдство", код 6210401
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Наименование на специалностите:
"    "Овцевъдство", код 6210402
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Наименование на специалностите:
"    "Птицевъдство", код 6210404
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Наименование на специалностите:
"    "Зайцевъдство", код 6210405
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Наименование на специалностите:
"    "Пчеларство и бубарство", код 6210406
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Наименование на специалностите:
"    "Коневъдство и конна езда", код 6210407
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Наименование на професията:
"     "Животновъд", код 621050
Наименование на специалностите:
"    "Животновъдство", код 6210501
Степен на професионална квалификация:
"     І степен

Наименование на професията:
"    "Фермер", код 621060
Наименование на специалностите:
"    "Земеделец", код 6210601
Степен на професионална квалификация:
"    ІІ степен

Професионално направление:
"    "Озеленяване и цветарство", код 622
Наименование на професията:
"    "Техник-озеленител", код 622010
Наименование на специалностите:
"    "Цветарство", код 6220101
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен
Професионално направление:
"    "Горско стопанство", код 623
Наименование на професията:
"     "Лесовъд", код 623040
Наименование на специалностите:
"    "Горско стопанство", код 6230401
Степен на професионална квалификация:
"    І І степен

Наименование на професията:
"Дивечовъд", код 623050
Наименование на специалностите:
"    "Горско и ловно стопанство", код 6230501
Степен на професионална квалификация:
"    ІІ степен

Наименование на професията:
"    "Работник в горското стопанство", код 623060
Наименование на специалностите:
"     "Лесокултурни дейности", код 6230601
Степен на професионална квалификация:
"    І степен
Наименование на специалностите:
"    "Дърводобив", код 6230602
Степен на професионална квалификация:
"    І степен

Наименование на специалностите:
"    "Билкарство", код 6230604
Степен на професионална квалификация:
"    І степен

Професионално направление:
"    "Социални дейности", код 762
Наименование на професията:
"    "Посредник на трудовата борса", код 762010
Наименование на специалностите:
"    "Посредник на трудовата борса", код 7620101
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Наименование на професията:
"    "Сътрудник социални дейности", код 762020
Наименование на специалностите:
"    "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Професионално направление:
"    "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг", код 811
Наименование на професията:
"    "Хотелиер", код 811010
Наименование на специалностите:
"    "Организация на хотелиерството", код 8110101
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Наименование на професията:
"    "Администратор в хотелиерството", код 811020
Наименование на специалностите:
"    "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Наименование на професията:
"    "Ресторантьор", код 811060
Наименование на специалностите:
"    "Кетеринг", код 8110603
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Наименование на професията:
"    "Готвач", код 811070
Наименование на специалностите:
"    "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701
Степен на професионална квалификация:
"    ІІ степен

Наименование на професията:
"    "Сервитьор-барман", код 811080
Наименование на специалностите:
"    "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801
Степен на професионална квалификация:
"    ІІ степен

Наименование на професията:
"    "Работник в заведенията за хранене и развлечение", код 811090
Наименование на специалностите:
"    "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение", код 8110901
Степен на професионална квалификация:
"    І степен

Професионално направление:
"    "Пътуване, туризъм и свободното време", код 812
Наименование на професията:
"    "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010
Наименование на специалностите:
"    "Организация на туризма и свободното време", код 8120101
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен


Наименование на професията:
"    "Планински водач", код 812020
Наименование на специалностите:
"    "Туризъм", код 8120201
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Наименование на професията:
"    "Екскурзовод", код 812030
Наименование на специалностите:
"    "Екскурзоводство", код 8120301
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Наименование на професията:
"    "Аниматор", код 812040
Наименование на специалностите:
"    "Туристическа анимация", код 8120401
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Професионално направление:
"    "Услуги за дома", код 814
Наименование на професията:
"    "Помощник - възпитател", код 814010
Наименование на специалностите:
"    "Помощник - възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", код 8140101
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен

Професионално направление:
"    "Защита на собствеността и личността", код 861
Наименование на професията:
"    "Охранител", код 861010
Наименование на специалностите:
"    "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101
Степен на професионална квалификация:
"    ІІІ степен
Вход
Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.
Страницата се зареди за 0.02 секунди 578,953 уникални посещения