January 25 2022 21:15:31
Меню
· Начало
· Екип
· Център
· Професии
· Обучение
· ВУЗК
· Проекти
· За контакти
· Фото галерия
· Търсене
· Статии
· Файлове
· Форум
· Връзки
· Категории новини
· ЧЗВ
· Консултантски офиси
· календар на земеделеца
· За нас
· About us
· Пилотни програми
На линия
· Гости на линия: 1

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 16
· Най новите членове: nikswinhowe
Календар овощарство
ДЕКЕМВРИ
Овощните дървета и храсти преминават в състояние на относителен зимен покой. Благоприятните дни се използват за зимни резитби, като клоните се изнасят извън градината за изгаряне на болните клони. Когато е пропуснато торене на овошките през ноември, може да се извърши декември. Фосфорните и калиевите торове се внасят веднъж на 3-4 г. на дълбочина 30-40 см. При слънчеви дни трябва да продължат зимните пръскания с 2% бордолезов разствор. С разтвора трябва да се облеят всички части на короната, клоните и ствола. Наред с резитба, обработка на почвата, те предотвратяват заразяването от редица икономически важни болести и неприятели. Работата по засаждането на дръвчетата в новите и попълване на местата в пропадналите дръвчета в младите насаждения може да продължи до първото по-трайно замръзване на почвата.
ЯНУАРИ
Януари е типичен зимен месец. Средната температура в Северна България и високите полета варира от 0° до -3°С, по Черноморието и в Югозападна България - до 3°С, а в планинските райони - между -7° и -3°С. Най-високите дневни температури достигат 11... 15°С, а най-ниските - до -15° ... -22°С. Екстремно ниски температури (до -29°С) се случват веднъж на 20-25 години. През месеца преобладава облачно време с относителна влажност на въздуха около 85%. Месечната сума на валежите за по-голямата част от страната е 30-50 дм3/м2. Средният брой на дните с метеорологични условия, позволяващи работа на открито, е 9,3 с продължителност на деня 9,28 часа. Характерни за януари са мъглите, заледяванията, поледиците, снежните бури, но особено опасни за овощните култури са температурните инверсии, често явление в Североизточна България. През януари дърветата от повечето овощни видове продължават да са в дълбок (естествен) покой.
Агротехнически мероприятия в овощните насаждения: * Продължава работата по механизираната контурна и ръчна резитба в ябълковите и крушовите насаждения. В плодохранилищата се следи да се спазва режимът на съхраняване.
* Продължава работата по ремонта на старите и изграждането на новите подпорни конструкции.
* Започва извозването и разхвърлянето на оборския тор в насажденията.
* Събират се калеми за пролетно присаждане. Резниците се вземат от южната страна на короната. Те се навързват на снопчета по 25, етикетират се и се съхраняват във влажен пясък на сенчесто място, в хладни избени помещения или в хладилни камери.
* Полагат се грижи за опазване на заложените за стратифициране семена. В закритите помещения се регулират температурата и влагата, а в траповете семената се предпазват от преовлажняване и мишки.
* Определя се площта за засаждане на нови овощни насаждения. Това е особено необходимо, тъй като при тях трябва да се определи предшественикът на овощните, който трябва да се реколтира не по-късно от края на юли.
Изборът на място за ново насаждение да се извърши от специалист, като се имат пред вид специфичните изисквания на съответната култура към климата и почвата.
В ягодовите насаждения:
* Притъпква се почвата около засадените през есента, изтеглените от резките колебания на температурата и липсата на сняг ягодови растения.
* Започва затоплянето на оранжериите за форсирано производство на ягодови плодове. Температурата в оранжериите трябва да се повишава бавно (отначало до 10°С) и да се поддържа от 10 до 15°С. Ако температурата превиши 15°С за кратко време, растенията развиват недостатъчен брой листа с изтеглени дръжки, малко цветоноси с недоразвити цветове и непълноценни завръзи.
* Изграждат се пластмасови тунели за ранно производство на ягоди.
В малиновите насаждения
* Изграждат се нови подпорни конструкции и се ремонтират старите.
* За предпазване на младите растения от изтегляне почвата около тях се притъпква, а при възможност се загърлят на около 10 см над кореновата шийка.
В касисовите насаждения
* Продължава резитбата за плододаване.
* Продължава събирането на резници.
* Полагат се грижи за съхраняване на вкоренените растения за пролетно засаждане.
* Вкоренилищата се преглеждат и при опасност от изтегляне и измръзване почвата около растенията се притъпква.
* Особено внимание се отделя за предпазване на плодовете в плодохранилищата от запарване.
* Определят се нуждите от минерални торове и по възможност се осигурява необходимото количество за пролетно подхранване.
В насажденията с други култури
* Продължава събирането на резници от актинидия, арония, нар, облепиха и смокиня. Събраните резници от актинидия и арония се нарязват на около 20 см дължина. Основата им се третира с вкоренител за резници и се поставят в специално съоръжение за вкореняване.
* Резниците от смокиня, нар и облепиха се нарязват на около 20 см дължина, навързват се на снопчета по 50 и се съхраняват на открито или в мазе с влажен речен пясък.
* Продължава събирането на семена от актинидия, които се поставят в продължение на един месец при температура около 0°С на открито или в неотоплявано помещение за стратифициране.
* Продължава зимната резитба на насажденията от редки култури.
* Продължава изграждането на телената конструкция в насажденията с актинидия.
* Продължава контролът във вегетационните съоръжения за доотглеждане на актинидията.
Растителнозащитни мероприятия
* Продължава ремонтът на овощарската техника, поливаческия инвентар, машините за пръскане и прашене, аерозолните агрегати и др.
* Полагат се грижи за запазване на препаратите от навлажняване, закупуват се необходимите количества от тях и се подреждат в складовете.
* В ровниците за овощен посадъчен материал се поставят нови отровни примамки срещу мишките.
ФЕВРУАРИ
Средната месечна температура за Северна България и високите полета е между 1 и 0°С, а за Южна и Черноморието - между 1 и 3°С. За нормално количество валежи през месеца се смята до 40 дм3/м2, а за планините и най-южните райони - 40-100 дм3/м2.
Ветровете през февруари са предимно западни и северозападни със средна скорост 2-3 м/с. В Добруджа и по Черноморието духат най-често североизточни ветрове и средната им скорост за около 1/3 от дните на месеца надвишава 10- 15 м/с. През февруари голяма част от овощните видове и сортове са във фенофаза на принудителен покой, т.е. изискванията на пъпките към студ са задоволителни и те са в покой само заради неблагоприятните метеорологични условия. Ето защо ненормалните затопляния през този месец могат да доведат до активизиране на жизнените процеси, отслабване на закалката и при повторно понижаване на температурите - до повреди на вегетативните и плодните органи. Най-бързо реагират на затоплянето лешникът, дрянът, кайсията, бадемът, прасковата, джанката и сливата, следвани от черешата, вишнята, крушата, ябълката, дюлята и мушмулата.
Агротехнически мероприятия
Полагат се системни грижи за свеждане на загубите на плодове при съхраняването в плодохранилищата до минимум, както и за предпазване на посадъчния материал за пролетно-лятно засаждане на ягоди от мухлясване и прерастване. В овощните градини:
* довършва се изкореняването на болните, остарелите и изсъхналите неплододаващи вече дървета;
* продължава ремонтът на старите и изграждането на новите телени конструкции;
* продължава зимната резитба за производство и подмладяване на семковите овощни видове;
* при затопляне на времето се засаждат дръвчетата в новите овощни насаждения;
* продължава дълбокото внасяне на фосфорни и калиеви торове, ако има условия за това;
* при благоприятно време започва резитбата за производство на костилковите овощни видове.
В насажденията от други култури: * продължава контролът във вегетационните съоръжения за доотглеждане на актинидията;
* продължават грижите за отглеждане на подложки за цитрусови и фисташка в топли оранжерии.
Растителнозащитни мероприятия
В слънчевите дни на февруари овощарите трябва да извършат предварителни обследвания. Това се прави с цел да установи плътността и наличието на зимуващите неприятели. При провеждането на зимната борба срещу тях е необходимо да се съобразяваме с икономическите прагове на вредност. Провежда се зимното пръскане на ябълките, крушите и сливите срещу: * зимуващите форми на неприятелите; * срещу къдравостта и сачмянката на прасковата и кайсията; * ранното кафяво гниене. Срещу къдравостта по прасковата в края на февруари, преди да набъбнат пъпките, напръскайте дърветата с 1% Бордолезов разтвор. Облейте добре короната и ствола на дърветата.
МАРТ
През Март трябва да се премахнат сухите листа от ягодовите лехи. За да се предотврати разпространението на болести, те се събират и изгарят. Ягодите се подхранват с около 25-30 г. на кв.м амониева селитра. Извършва се резитба на касиса и резитба на малините, като при малините дължината на плододаващите стъбла се съкращават с една пета. Младите костилкови овощни дръвчета се засаждат до средата на март, а семковите - до края на същия месец. В края на март се извършва присаждане на будна пъпка и на калем от предпочитани и подходящи за съответния район сортове. Всички овощни видове е желателно да бъдат подхранени с амониева селитра. При необходимост второто зимно пръскане на овощните се извършва в края на февруари и началото на март, преди разпукване на пъпките. През март се извършва предцъфтежно профилактично пръскане. Чрез него се ограничава плътността на щитоносните въшки, червения овощен акар, листните въшки, листните бълхи, листозавивачките, педомерките, ранното и късното кафяво гниене и др.Цъфнала кайсия При семковите овощни видове се ограничава зимуващата зараза от огнен пригор, струпясване по ябълката и крушата, ябълков молец, ябълков цветопробивач и крушов пъпкопробивач, голяма крушова листна бълха, ябълков златист хоботник и др. При костилковите се намалява нападението от бактериен пригор, сачмянка, къдравост по прасковата, кривули по сливата и джанката, червени листни петна по сливата, вишнев сливов и червенокрил плодов хоботник и др. При ягодоплодните се ограничава петносването на пъпките и засъхването на летораслите на малината, листните напетнявания по ягодата, ягодовото хоботниче и ягодовото стъблохоботниче и др. Пръскането трябва да се извърши в ясни и тихи слънчеви дни, с температура около 10-12 градуса. Срещу струпясването по ябълката и крушата при благоприятни условия се провеждат сгъстени предцъфтежни пръскания, особено във фаза миши уши, с Бордолезов разтвор 1%, Каптан 50 ВП - 0,3%, Купроксат ФП - 0,3%, Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15%, и др. Срещу брашнестата мана по ябълката се използват препаратите Байфидан 250 ЕС - 0,015%, Фолпан 80 ВДГ - 0,15%, които могат да се комбинират с пръсканията срещу струпясването. Срещу къдравостта по прасковата преди цъфтежа могат да се приложат препаратите Дитан М-45 - 0,3%, Скор 250 ЕК - 0,02% и други. Срещу петносването на пъпките и засъхването на летораслите на малината при височина на летораслите 15-20 см се пръска с Бордолезов разтвор 1%, или Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15%. Срещу обикновената крушова листна бълха, крушовия пъпкопробивач и ябълковия цветопробивач се прилагат препаратите Вазтак 100 ЕК - 0,02%, Децис 2,5 ЕК - 0,03%, Номолт 15 ЕК - 0,1%, Суми алфа 5 ЕК - 0.03% и други. Те се използват само при плътност на неприятелите над прага на икономическа вредност - за обикновената крушова листна бълха 1 възрастен индивид и 8-10яйца на 8-10 торбести клончета; за крушовия пъпкопробивач и ябълковия цветопробивач по 3 бръмбара на 1 дърво.
АПРИЛ
Средната месечна температура през април за повечето райони на страната е между 11 и 13°С. Месечната сума на валежите в овощарските райони възлиза на 40-60 dm3/m2 . Резките промени на времето през април са често явление. Отчитат се както отрицателни температури и снеговалежи, така и типично летни температури от 30 до 34°С. Увеличава се броят на слънчевите дни и валежите, придружени често с гръмотевични бури и градушки. През целия месец съществува опасност от образуване на слани. През април продължава цъфтежа на ранните костилкови. Развитието на листните и цветните пъпки при всички други овощни дървета върви в пълна сила. Какво трябва да правим в овощната градина през април?
* След получаване на информация за слани от прогнозата за времето, пазете дърветата, чрез познатите Ви методи - задимяване, поливане и др.
* С пролетните обработки внесете азотните торове или заорете добре оборския тор, който сте разхвърляли през зимата. Костилковите дървета се нуждаят от по-голямо разрохкване, но трябва да се внимава да не се повредят корените на дърветата.
* Пръскайте срещу струпясване по ябълката и крушата, срещу листогризещите гъсеници и акари, крушовата плодова оса, сливовите оси, срещу съчмянката и ранното кафяво гниене по слива, череша, вишня.
* Осигурете си посадъчен материал за есента от бодливо грозде, червено френско грозде, лешник и смокиня, чрез заравянето на отводи.
* Завършва работата по засаждането на новите овощни насаждения.
* Завършва работата по попълването на местата на пропадналите дръвчета в младите овощни насаждения.
* Всички новозасадени дръвчета задължително се поливат с 20-30 дм3 вода в околостъблената чашка.
* Приключва работата за формиране короните на дръвчетата в новозасадените и младите овощни насаждения.
* Филизи се стъблото на дръвчетата в новсзасадените градини. На височина 50-60 см над почвената повърхност всички филизи се отстраняват.
Своевременното провеждане на това мероприятие позволява в зоните на короните да израснат силни леторасти, от които по-късно се формират скелетните клони.
* Приключва резитбата за плододаване във всички райони на страната.
* Продължава преприсаждането на калем в короните на възрастните дървета. За по-ниските и топли месторастения тази практика приключва след третото десетдневие на месеца.
* При засушаване се полива. Почвената влага в насажденията през периода на цъфтеж и формиране на завръзите не трябва да спада под 70% от ППВ.
* Пчелните семейства се транспортират от прецъфтелите към насажденията с интензивен цъфтеж или друго подходящо място.
МАЙ
Поради характерните високи температури и чести превалявания месец май е критичен за опазване на овощните насаждения от болести, неприятели и плевели. Необходимо е да се извършват редовно прегледи и обследвания на културите и да се следи за появата и развитието на болестите и неприятелите. Провежда се интензивна растителна защита на овошките. При костилковите овощни видове се следи за нападения от сачмянка, брашнеста мана, плодови червеи, листни въшки.
Череша – бяла ръжда. Провежда се второ, следцъфтежно пръскане на овощните дръвчета през май с Байкор 25 ВП - 0,15%. Срещу черешовата муха се пръска към средата на месец май. По време на летежа на мухите при избистряне на плодовете се извършва третиране на средно ранните сортове череши с инсектицидите Вазтак 10 ЕК - 0,012% , Карате 2.5 ЕК – 0,03%. При късните сортове се провеждат 2 третирания със същите инсектициди.
Слива - сливов плодов червей. При плодове с големина на лешник се третира със следните инсектициди: Децис 2.5 ЕК - 0,05% и Суми алфа - 0,02%. Същите препарати се използват и срещу сливовата плодова оса в началото на месеца при 5% повредени плодове.
Праскова – фенофаза нарастване на завръзите. Източен прасковен плодов червей - при повече от 1,5% повредени леторасти и плодове, третирайте с някои от следните инсектициди: Суми алфа5 ЕК - 0,02%, Дурсбан 4 Е- 0,12%.
При семковите видове борбата е насочена срещу основните болести и неприятели – струпясване, брашнеста мана, загиване на завръзите при дюля, плодови червеи, листни въшки, многоядни неприятели – мъхнат бръмбар, майски бръмбар и др.
ЮНИ
Овощните дръвчета се намират в период на интензивен растеж. Овощните градини трябва да се полеят и подхранят с тор. Напояването и торенето се отразяват много добре на растежа, растежа на плодовете и на залагането на плодни пъпки. Прави се една плитка обработка на почвата. Тя предпазва почвата от бързо изпарение на влагата. Необходимо е да се извърши мулчиране в младите овощни градини за да се запази почвената влага. През месец юни започва юнското опадване на завързите. Освен това трябва да се направи и изкуствено прореждане на плодовете в плодовадащите градини. Целта на прореждането е да може плодовете до станат едри и по-качествени останалите. При ябълките и крушите прореждането се прави към края на месеца. През месец юни освен изхранването на плодовете започва и залагането на плодните пъпки за следващата година. В този период основни неприятели при кайсията са източния плодов червей и прасковения молец. В началото на месеца се извършва второто пръскане на късните сортове череши и вишни срещу черешова муха с някои от препаратите:
* Вазтак 10 ЕК - 0,012%, Децис 2.5 ЕК - 0,03%
При прасковата важно значение имат третиранията срещу брашнеста мана, листните въшки и източния плодов червей. Брашнеста мана по прасковите. Извършва се поредното пръскане на прасковите с:
* Скор 250 ЕК - 0.02% или Топаз 100 ЕК - 0.03%.
Ябълков, сливов и източен (прасковен) плодов червей. Приключва второто пръскане срещу първо поколение с :
* Дурсбан 4 Е - 0.2%, Релдан 40 ЕК - 0.12% или Вазтак 10 ЕК - 0.0125%.
Калифорнийска и сливова щитоносна въшка. Картотекираните насаждения и ново нападнатите се пръскат с:
* Дурсбан 4 Е - 0.15%, Актелик 50 ЕК - 0.15% или Нуреле Д - 0.05%.
Крушева листна бълха. Нападнатите дървета се пръскат с:
* Нуреле Д - 0.075%, Вазтак 10 ЕК - 0.02%, Децис 2.5 ЕК - 0.03% или Суми алфа 5 ЕК - 0.03%.
Анарзия. Нападнатите прасковени и сливови градини се пръскат с:
* Вазтак 10 ЕК - 0.015%, Нуреле Д - 0.05%, Децис 2.5 ЕК - 0.04% или Дурсбан 4 Е - 0.15%.
Кръгломиниращ молец. На овощни градини с плътност 2-3 мини средно на лист да се извърши пръскане с:
* Дурсбан 4 Е - 0.15%, Hуреле Д - 0.06%, Децис 2.5 ЕК - 0.04%, Суми Алфа 5ЕК - 0.02%, Талстар 10 ЕК - 0.03% .
Постепенно преминава беритбата на ягодите. Добрата влага и подходящото торене ще благоприятстват залагането на цветни пъпки за следващата година.
ЮЛИ
Борба срещу вредителите за опазване на плодовата реколта. И през юли грижите на овощаря за овощните култури не намаляват. Борбата срещу болестите и неприятелите продължава, за да се опази плодовата реколта на ябълките, крушите, сливите, прасковите, орехите. От началото на месеца започват летните пръскания, които по правило се провеждат в ранните сутрешни или вечерни часове, поради повишените температури на въздуха и почвата. През юли се регистрират едни от най-високите максимални температури - между 34 и 42°С. Увеличава се дефицитът на въздушна влажност, валежите намаляват значително в южните райони и по-малко - в северните. Освен пръсканията с химически средства, за да се намали плътността на неприятелите в овощната градина, от голямо значение е да се събират окапалите плодове и да се изнасят извън градината. През юли семковите и костилковите овощни видове трябва да се подхранят. Това мероприятие стимулира развитието на цветни пъпки за следващата година, които се образуват през този месец. Прави се подхранване с азотен тор (20 кг/дка), като след това се прави окопаване. При сухо време трябва да се направи поливка за да се ускори проникването на хранителните вещества до кореновата система на дръвчетата. Плодовете, които са в растеж наедряват повече. Прави се прореждане на короните на младите (едно - до тригодишни) овощни дръвчета от всички видове. Изрязват се издъно всички леторасти, които растат и се развиват навътре в короната, а така също и болните такива. Това мероприятие е особено важно преди всичко за прасковите и кайсиите. Премахват се и леторастите по стволовете на младите дръвчета. Когато са се появили издънки от подложката също то те също трябва да се премахнат. Прави се едно поливане на малините. То се отразява много благоприятно върху добива и качеството на плодовете. Юли месец е време за интензивен растеж на нови издънки при малините, както и подготовка им за следващата реколта. Затова лятното поливане има изключително значение. След обирането на малините трябва да се изрежат плододавалите издънки. Те се изнасят навън от посева и се изгарят. Забавянето на това мероприятие може да се попречи на правилното развитие на младите издънки. Отстраняват се слабите леторасти, а едногодишните се прореждат. Най-добър добив се получава, когато на един линеен метър се оставят около 10 млади издънки. След прибирането на ягодите трябва да се положат специални грижи за насаждението. В края на месеца се орязват листата. Ластуните се орязват или се насочват към празните места. Ягодите трябва да се полеят и окопаят.
АВГУСТ
Aвгуст e месецът, който е много важен по отношение на поддържането на оптимален воден режим при овощните видове. Младите дървета, чиято коренова система все още не е изградена, са чувствителни на летните засушавания. Добре е да се направят две или три поливки които ще се отразят благоприятно на овощните градини. За засилване на ефектът е добре да се мулчират полятите околостъблени чаши. През август усилено нарастват плодовете при ябълката и крушата. Това налага правилно да бъде подържана пределната полска влагоемност. При останалите овощни видове трябва да се поддържа 85% ППВ (пределна полска влагоемност). В ягодовите насаждения може да се попълнят празните места. В края на месеца ягодите започват да залагат цветни пъпки. Подхранването с фосфорен тор благоприятства този процес. Преди внасяне на торовете е добре да бъде направен почвен анализ. Aвгуст e месецът през който продължават растителнозащитните мероприятия при отделните овощни видове. При ябълката е необходимо да се следи прогнозата за развитието на ябълковия плодов червей и при сигнал от РСРЗ да се третира с един от следните препарати:
* Нуреле Д - 0,05%; Релдан 40 ЕК - 0,12% и др.
Със същите препарати се третират крушата и дюлята. В сливовите насаждения се следи за намножаване на сливовия плодов червей (праг на икономическа вредност - 0,8 - 1% пресни вгризвания на дърво). Растителнозащитните препарати, с които биха могли да се третират насажденията са:
* Вазтак 10 ЕК - 0,012%; Талстар 10 ЕК - 0,03% и др.
В прасковените насаждения се следи за праг на икономическата вредност при източния плодов червей, който е 1,5% пресни вгризвания на дърво. След подаване на сигнал от РСРЗ се извърши третиране с един от препаратите:
* Актелик 50 ЕК - 0,15%; Децис 2.5 EK - 0.04%; Дурсбан 4 Е - 0.12%; Каскейд 5 ЕК - 0.15%; и др.
В овощните градини продължава да се провежда механична и химична борба с плевелите в редовете и междуредията. През месеца се прибират среднокъсните сортове праскови: Крестхейвън, Глоухейвън, Хале, нектариновите сортове, както и сортовете, предназначени за преработка. Извършва се беритбата на средноранните сортове ябълки - Примруж и Молиз делишес, на крушовите сортове - Старкримсон, Вилямова масловка, Клапов любимец и др. и на сливовите сортове - Зелена и Алтанова ренглода. Месец август е най-благоприятен за облагородяване в овощните питомници.
СЕПТЕМВРИ
През месец септември продължават беритбите на много от овощните видове. Узряват есенните сортове ябълки, като:
* Златна Пармена, Джонатан, клонове на Червена превъзходна и Златна превъзходна, Канадска ренета, Английска зелена ренета, Муцу и др.
Зреят зимните крушови сортове като:
* Хардиева, Боскова, Харденпонтова масловки, Пекъмс Триумф, Попска и др.
От костилковите видове зреят късните прасковени и сливови сортове. При прасковите това са:
* Файет, Бейбиголд 9, Хелфорд.
При сливите това са:
* Габровска, Стринава и Кюстендилска синя.
Продължава брането на малини от сортовете Люлин и Херитидж. Започва прибирането на орехите. В овощната градина се извършват голям брой агротехнически мероприятия. Извършват се редовни окопавания. Ако времето е топло и сухо, може да се извърши поливане в началото на месеца, за да се подпомогне процеса на залагане на плодни пъпки. Грижите в плододаващите ягодови насаждения продължават с редовни окопавания и 1-2 поливания. През септември ягодите продължават да залагат плодни пъпки. Важно е почвената повърхност да бъде чиста от плевели и почвата да е достатъчно влагозапасена. За да се запази насаждението в добро здравословно състояние през следващата вегетация, трябва да се направи едно пръскане срещу червени и бели листни петна с един от контактните фунгициди - Дитан ВГ, Тирам и др. Продължава подготовката на нови площи за засаждане на нови насаждения. Може да започне есенното засаждане с новия ягодов разсад. Младите растения до края на есента развиват мощна коренова система и това ги прави по-устойчиви на зимните студове. Сортовете ягоди, които се използват масово за засаждане са:
* Роксана, Горела, Покахонтас, Кембридж Фаворит, Зенга Зенгана, Белруби, Редгаунтлет и др.
През месец септември продължават наблюденията върху развитието на неприятелите и болестите. През месеца се извършва третиране с Нуреле Д срещу корогризещи насекоми при ябълките и крушите. През септември е времето да се прецени нападението от златозадка и гъботворка. Това се прави за да се подготви навременна система за борба с тези опасни неприятели. Не трябва да се подценява визуалната преценка за степента на нападение от брашнеста мана при ябълката и късно кафяво гниене при дюля. Премахването на болните леторасти трябва да залегне като основна грижа при пролетната резитба.
ОКТОМВРИ
Есенни грижи за овощната градина
През октомври намалява продължителността на слънчевото греене и се увеличава броят на облачните, мъгливите и дъждовните дни. Температурата на въздуха се понижава с 5-6°С и опасността от ранни мразове се повишава значително. Средната месечна температура в повечето овощарски райони е между 11 и 14°С, а по Черноморието - 14-15°С. Максималните температури достигат от 22 до 27°С, а минималните - между 2 и 3°С. За повечето райони от страната месечната сума на валежите варира от 40 до 60 дм3/м2, а в планините - от 60 до 100 дм3/м2. През октомври при всички овощни видове активно протича процесът на запасяване с резервни хранителни вещества. В началото на месец октомври приключва беритбата на зимните сортове ябълки, круши и дюли. Беритбата трябва да се организира така, че най-късно до средата на месеца плодовете да се приберат. Късната беритба води до значителни загуби, намалява се съхраняемоста на плодовете, затруднява се запасяването на дърветата с асимилати за успешно презимуване. След изпадането на листата трябва да се извърши есенната дълбока оран. При нужда се извършва основно торене на овошките с фосфорни и калиеви торове в плододаващите градини. Изрязват се и се изнасят от градините изсъхналите и заболели клони. При костилковите видове, като праскови и кайсии се прави пръскане с 2% бордолезов разтвор. Подготвят се дръвчетата и мястото за засаждане на нови овощни градини. Към третата десетдневка на месеца започва и самото засаждане. Дръвчетата от овощния разсадник трябва да се изваждат задължително след изпадането на листната маса. През октомври се прибират и ремонтантните (два пъти плододаващи в годината) сортове малини и ягоди. Продължава създаването на нови ягодови насаждения. Засаждането на ягодовия разсад трябва да приключи не по-късно от средата на месеца. При късно засаждане растенията не могат да се вкоренят достатъчно добре до настъпването на студовете и загиват. Препоръчва се засаждането през октомври да става с пикиран разсад и малко почва около корените. Извършва се последна обработка на ягодови плододаващите насаждения. Почвата между редовете се обработва на 10-15 см, като растенията се загърлят леко. Продължава изваждането и заготовката за съхраняване в хладилник на разсада за пролетно-лятно засаждане.
НОЕМВРИ
През ноември започва зимната резитба на овощните дървета. Едновременно с нея трябва да се изкоренят болните, стари и засъхващи овощни дървета, да се изнесат извън градината и да се изгорят. Старата напукана кора по ствола и по-дебелите клони се остъргват с тъп нож, за да не се нарани ликото. Така се унищожават зимуващите форми на плодовите червей, гъботворката, ябълковата стъкленка, кръгло миниращия молец, крушовата бълха, някои видове акари и други. Отпадъците се събират внимателно и се изгарят. Отрезите на по-дебелите клони се замазват с блажна боя. Почвата в овощната градина се изорава или окопава на 18-20 см. и по този начин се унищожават зимуващите там стадии на плодови оси, черешова муха, лешников хоботник, майски и юнски бръмбар. Освен това окапалите листа със зараза от струпясване по ябълката и крушата, бяла ръжда по черешата и вишната, червени листни петна по сливата се заорават и инфекцията от тях за следващия вегетационен сезон чувствително намалява. Стъблата на младите дръвчета се обвиват с подръчни материали (хартия, велпапе, слама, найлон), за да се предпазят от зайци и други гризачи. Стволовете и по-дебелите клони се намазват с варна каша (2,5 кг. гасена вар + 0,5 кг. син камък + 10 л. вода) с цел да се предпазят от зимните студове и да се унищожат лишеите и мъховете по тях.
Поставят примамки ако има полски мишки около стволовете на дърветата, като предварително се отстраняват сухите листа и треви. Сега е моментът да напръскате, ако още не сте направили това, костилковите овощни видове с бордолезов разтвор 2% срещу болестите къдравост по прасковата, ранно кафяво гниене, бактериален пригор и др.. Крушите и ябълките се третират с бордолезов разтвор срещу огнен пригор.
При закъснение на извършване на мероприятията те могат да бъдат проведени и през месец декември.
Коментари
Няма добавени коментари.
Напиши коментар
Моля влезте, за да коментирате.
Оценка
Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Вход
Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.
Страницата се зареди за 0.05 секунди 578,937 уникални посещения