14.03.2014г Приключване на курса по туризъм
Публикувана от admin на April 02 2014 12:33:20

На 13 март 2014г завърши обучението за професионалисти в сферата на туризма от област Кърджали, което се проведе в рамките на проект „Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET”, одобрен за финансиране по оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „България-Гърция 2007-2013”. Проектът е на Областна администрация - Кърджали, в партньорство с Областните администрации на Смолян и Хасково и Регион Източна Македония и Тракия от гръцка страна. Изпълнител на дейността е Сдружение „Академия БГ” гр. Кърджали.

Обучението се извърши в 60 учебни часа в два модула: Маркетинг и реклама в туризма и Технология на обслужването и анимация в туризма. Избраните конкретни теми в учебната програма са с подчертана приложна стойност. Лекторите, проф. Сомов, проф. Любен Христов, доц. Григорова, и д-р Алексова, които проведоха обучението, са с доказан опит и компетентност в посочените сфери на обучение.

Часовете бяха позиционирани в 8 дни – 4 през месец февруари /15-16 февруари и 19 и 20 февруари/ и 4 през месец март/ 1 и 2 март и 12 и 13 март/.

Последният ден от обучението бе проведено практическо занятие извън учебната база – пътуване по маршрут Ловно стопанство «Студен кладенец», Природозащитен център в Маджарово и къщата за гости ”Дивата ферма”.

След завършването на обучението, участниците получиха сертификати за участие и удостоверение за придобита ключова компетентност «Предприемачество в туризма».