05.02.2014г. Курс за специалисти в сферата на туризма
Публикувана от admin на February 06 2014 00:45:46

Сдружение „Академия БГ” гр. Кърджали организира обучение за професионалисти в сферата на туризма от област Кърджали, което е в рамките на проект „Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET”, одобрен за финансиране по оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „България-Гърция 2007-2013”.
Обучението се предвижда да бъде извършено в 60 учебни часа и ще се проведе в два модула: Маркетинг и реклама в туризма и Технология на обслужването и анимация в туризма.Това ще позволи на участниците да придобият теоретични и практически умения за развитие на своя бизнес и представянето му, както и по всички електронни начини.
Място на провеждане: кв. Гледка, ул. Тина Киркова №17, /сградата на ОУ «Васил Левски» /гр. Кърджали, ет.4
Време на провеждане: 15-ти и 16- ти февруари 2014; 19- ти и 20- ти февруари; 1-ви и 2 -ри март и 12-ти и 13 -ти март 2014г
За регистрация и допълнителна информация: тел. 0894 743 992 или на e-mail: info@akademiabg.com , краен срок: 13 февруари 2014г.
Участието в обучението е безплатно, разходите за транспорт, храна и нощувка се поемат от проекта.
След завършване на обучението, участниците ще получат сертификат за участие и удостоверение за ключови компетенции по предприемачество.