26 март 2013- информация по проект
Публикувана от admin на April 02 2013 18:21:28


На 22.03.2013г приключи последният етап от процедурата по набиране на кандидати за участие в проект № BG051PO001-1.1.09-0055 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА”, финансиран по линия на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”.
На 04.03. 2013г. започна обучението на безработни лица в курс „Готвач” , на 25.03.2013 започна обучението на безработни лица в курс „Сервитьор-барман”, а на 15. 04. 2013г се предвижда да започне обучението на безработни лица в курс „Продавач- консултант”.