14 януари 2013 - Одобрен проект към АЗ
Публикувана от admin на January 29 2013 10:21:37


Сдружение „Академия БГ” спечели проект с наименование „Алтернатива за професионална реализация на безработни лица” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,Договор № ESF-1109-09-08001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В проекта се предвижда обучение на безработни лица и осигуряване на платен стаж от 3 месеца за успешно завършилите. Представителите на целевите групи, които могат да бъдат насочвани за включване в изпълняваните проектни дейности са безработни лица, регистрирани в бюрата по труда.
Приоритетно ще бъдат насочвани представители на следните целеви групи:
- младежи до 29г.;
- жени, отсъствали дълго време от работа, поради майчинство/отглеждане на дете;
- неактивни лица (включват се след регистрация в ДБТ).

Обучението ще се осъществява по следните професии, като след завършването на курсовете се придобиват удостоверения за част от професия, както следва:

- професия 811070 Готвач - част от професия по втора квалификационна степен;
- професия 811080 Сервитьор – барман-част от професия по втора квалификационна степен
- професия 811060 Ресторантьор - част от професия по трета квалификационна степен
- професия 341020 Продавач-консултант -част от професия по втора квалификационна степен

Заинтересованите лица могат да подават Заявления в Дирекция „Бюро по труда” – Кърджали или да се обръщат за повече информация на e-mail: info@akademiabg.com, тел. 0894 743 992, Красимира Живанова.