30 октомври 2012 Доц. Васко Василев с почетно звание „Доктор хонорис кауза“
Публикувана от admin на November 19 2012 21:04:39

Академичното ръководство на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ доц. Васко Василев за изключителни заслуги в развитието на висшето училище.

Доц. Васко Василев е роден през 1947 г. в град Севлиево. Завършва гимназия през 1965 г. в родния си град. Като ученик е елитен спортист - 100 и 200 метра гладко бягане и десетобой. През следващите 26 месеца завършва Школа за запасни офицери и служи като офицер в боен артилерийски полк.

От 1968 г. до 1972 г. е студент в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, специалност „Финанси и кредит”. Висше образование завършва с квалификация „Икономист- финансист”.

След конкурс от 1973 г. е редовен аспирант. Доктор по икономика от 1976 г. След това е асистент, старши асистент и главен асистент. Доцент по „Финанси, парично обръщение и кредит” е от 1982 г.

От 1983 г. до 1988 г. е Ръководител на катедра „Финанси и кредит” на Стопанска академия – Свищов.

От 1988 г. до 1998 г. – управлява последователно: консултантска фирма, акционерно дружество,Търговско-индустриална банка и консорциум. Постъпва като преподавател във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите от 1999 г. От 2001 г. до 2009 г. е Директор на Департамент „Икономически и общообразователни дисциплини” със статут на декан.

От 2010 г. – Заместник–ректор по научно - изследователската работа. Има над 150 научни публикации, в т.ч. книги, монографии, статии, доклади и проекти.

Успоредно с образователната дейност той управлява дружества и фирми. Председател е на Управителните съвети на „Академия - БГ” – Кърджали, Фондация „Академия 2007”, Дружество „Икономист - БГ”, Съюз на маслинопроизводителите, Развъдна организация „Мутон Шароле България”. Управител е на „ТаксКонсулт – ООД, „Василев- консулт” – ЕООД и на други фирми.

Васко Василев е женен. Има син и от настоящата година внук с името Васко Василев.

Източник: GustoNews