01 февруари 2012г. Обучение с ваучери
Публикувана от admin на February 01 2012 13:46:25

Центърът за професионално обучение към Сдружение "Академия БГ" предлага обучение с ваучери по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г по следните професии и ключови компетентости, съгласно чл. 7, ал. 4 на ПМС 251/21.10.2009 г.
Обучения по професионална квалификация:
специалност съгласно СППОО:
1. Оперативно счетоводство – код 3440301
За придобиване на Удостоверение за част от професия – 320 часа
2. Продавач-консултант – код 3410201
За придобиване на Удостоверение за част от професия – 250 часа
3. Бизнес-администрация – код 3460101
За придобиване на Удостоверение за част от професия – 320 часа
4. професия Планински водач - Туризъм – код 8120201
За придобиване на Удостоверение за част от професия – 320 часа
Обучения по ключови компетентности:
1. Английски език – 350 часа
2. Руски език – 350 часа
3. Турски език – 350 часа
4. Работа с основни текстообработващи програми - 50 часа
5. Работа с електронни таблици - 50 часа
6. Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията - 50 часа
7. Умения за работа в екип - 30 часа
8. Ефективно управление на времето – 30 часа
9. Умения за работа в условия на стрес– 30 часа
10. Мотивация и управление на екипи. Мотивационни практики – 30 часа
11. Човешки права – 30 часа
12. Управление на конфликти и кризи – 30 часа
13. Предприемачество - 30 часа
14. Умения за планиране и ръководство на проекти – 30 часа
15. Обща икономическа култура – 30 часа

За повече информация:
Красимира Живанова - методист
тел: 0894 743 992
Донка Георгиева - организатор дейност
тел: 0894 707 292
e-mail: info@akademiabg.com