14 септември 2011г. Развитие на зеленчукопроизводството
Публикувана от admin на September 15 2011 12:40:48
По инициатива на Центъра за трансфер на технологии на ИЗК”Марица” и Сдружение”Академия БГ” гр. Кърджали , бе изпробван сорт пипер - Куртовска капия 1 в условията на Родопския гр. Крумовград, област Кърджали.
На 8 септември 2011 г доц. д-р Стойка Машева – директор на ИЗК „Марица”, доц. д-р Величка Тодорова – селекционер на сорта, Ваня Станева – ръководител ЦТТ, Петър Казаков – ст. експерт маркетинг и Севинч Хюсеин- организатор в Сдружение „ Академия БГ”, офис Крумовград, посетиха екперименталното поле, засадено със сорт пипер Куртовска капия 1.Запознаха се с технологията за отглеждане, разходите и добива, както и взеха проби от почвата и реколтата от пипер.
Експериментът се проведе върху демонстрационно поле от 1 декар, собственост на Съби Бояджиев от гр. Крумовград - производител на пипер от няколко години.
Основната идея на проекта бе да се предлагат на българските производители сортове зеленчукови култури селекция на Института по зеленчукови култури «Марица» Пловдив, изпробвани с оптимални технологии, приложими в практиката и доказали своя принос за повишаване на производителността от единица площ.
От получените резултати се вижда, че има една добра възможност за развитие на зеленчукопроизводството и основа за сключване на бъдещи сделки в района на община Крумовград.