8 септември 2011г. - Ден на породата Мутон Шароле
Публикувана от admin на September 08 2011 09:44:21


Ден на породата Мутон Шароле се проведе на 3 септември в Земеделски институт -Стара загора. На срещата взеха участие основните животновъдите от региона , членовете на Развъдна организация Мутон Шароле България, представители на фирми , институции и собствениците на чистопородните стада от Мутон Шароле.

На база Концепция за Развитието на земеделието в Източните Родопи, разработена от екипа на Сдружение” Академия БГ- Кърджали в изпълнение на една от пилотните програми „Месодайно животновъдство” Доц.д-р Васко Василев - председател на Развъдна организация Мутон Шароле - България представи Развъдната и селекционна програма на породата, като една икономически ориентирана развъдна програма с цел максимализация , подобряване на икономическата стойност на животните в съответствие с нивото на средовите и социални ресурси – приоритетно подобряване на качествата характеризиращи месодайната продуктивност , устойчива репродуктивна способност , млечност и висока пожизнена продуктивност . Селекционна програма – брой родени агнета за една година , тип на раждане , среднодневен прираст, живо тегло,възраст и т.н.

Доц. Д-р Стайка Лалева - директор на Института по земеделие представи характеристиката и особеностите на овцете Мутон Шароле, като подчерта изключителната им адаптивност, отличните резултати при пасищно отглеждане, много висок прираст, съчетан с висока млечност, отлично майчино поведение на овцете майки и много добра конформация и високо качество.
На база чистопородно стадо на ЗИ – Стара Загора са създадени четири чистопородни дъщерни стада – с.Златаница, Ямболска област ; с.Подкрепа , Хасковска област ; с.Сърнево, област Стара Загора и гр.Крумовград ,община Крумовград.

Земеделският институт в Стара Загора е сред водещите в страната по селекция и развъждане на говеда, овце, зайци и птици и всички те са включени в генофонда на България.