6 юли 2011 г. - проведени курсове
Публикувана от admin на July 06 2011 11:39:43

От 3 до 5 юни 2011 г. се проведе информационна дейност „Агроекологични плащания” (мярка 214) в община Момчилград. В информационната дейност взеха участие 24 земеделски производители. Участниците бяха запознати с основните изисквания в областта на опазване на околната среда, биологично земеделие, управление на земеделски земи с висока природна стойност, опазване на почвите и водите и мониторинг на резултатите от прилагането на агроекологичните дейности.