01 март 2011 - проведен курс
Публикувана от admin на March 09 2011 10:10:57

От 24 до 28 февруари 2011 г се проведе краткосрочен курс по овцевъдство по проект 29/111/00085 Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”, финансиран от ПРСР и „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”
Участваха 20 земеделски производители от кърджалийска област. Участниците бяха запознати с новите технологии в развитието на овцевъдството, новите породи и изискванията на ЕС в тази област. Посетени бяха овцеферми и млеко пунктове, отговарящи на европейските стандарти.