21 март 2010 - РАБОТНА СРЕЩА
Публикувана от admin на March 26 2010 12:56:24
На 19 март 2010г. в Информационния център на Пазара на производителите се проведе работна среща на тема
„Растежни стимулатори в растениевъдството - увеличаване на количеството и качеството на добивите”. Представени баха препарати от продуктовата гама на Тера – Сорб, създадени на основата на 18 аминокиселини.
Препаратите от серията Тера – Сорб отстраняват състоянието на вялост в развитието, липса на прираст, окапване на цветовете, нарушено съотношение между мъжки и женски цветове. Елиминират действието на неблагоприятните фактори, като: климатични – студ, топлина, суша, соленост, ниска относителна влажност, мраз, градушка, вятър; биотични- насекоми, гъбички, вируси, бактерии и др.