January 18 2019 07:15:58
Меню
· Начало
· Екип
· Център
· Професии
· Обучение
· ВУЗК
· Проекти
· За контакти
· Фото галерия
· Търсене
· Статии
· Файлове
· Форум
· Връзки
· Категории новини
· ЧЗВ
· Консултантски офиси
· календар на земеделеца
· За нас
· About us
· Пилотни програми
На линия
· Гости на линия: 1

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 16
· Най новите членове: nikswinhowe
02 юли 2010 - отчет по проект

Кратък отчет за състоянието на маслиновите насаждения по проект ”Изследвания на приоритетите за производството на храни от растителен и животински произход в област Кърджали"


Характеристика на сорта PIQUAL
Маслините от този сорт са големи и продълговати,плодът достига 3,8 гр. Дават плод през втората или третата година от засаждането, в големи количества и редовно. Студоустойчив сорт. Продуктивността на зехтин е от 21-25%. Представлява 20% от световния добив на зехтин, адаптира се към различни климатични условия. ЗРЕЕНЕ: месец октомври.
Подложките, на маслиновите овошки са инвитро произведени, без вируси, подобряващи качеството на плода и максимално увеличаващи добива на продукцията.За разлика от другите подложки, лабораторно създадените не изискват предварително полагане на торове, обработка на почвата-риголване и направа на дълбоки дупки, тъй като кореновата им система няма централен водач, а се развива в близост до повърхността по ширина.Всичко това води до намаляване на първоначалните разходи за създаване на градина.

Първите опитни полета, засяти с маслинови овошки по проекта са в общините Кърджали – 3 полета, Крумовград – 3 полета и Кирково – 3 полета.

Почвено- климатична характеристика на общините Кърджали, Крумовград и Кирково:
Характеризират се с планински релеф и умерено-континентален до средиземноморски климат.Средните годишни температури са около 11 градуса, а количеството на средните валежи достига до 650-700мм.В тази местност преобладават канеленогорските почви, които са със съдържание на хумус около 2-4%. Този тип почви са с ограничено съдържание на минерални химични елементи.

Фиданкте са засадени на 17.11. 2009 година.Предварително на полетата е направено риголване. На площ от един декар са засадени между 100 и 120 фиданки. Разстоянието между дръвчетата е по схема 2х3.

През месец Декември: не са извършвани никакви мероприятия. Овощните дървета и храсти преминават в състояние на относителен зимен покой.
През месец Януари: Крайно неблагоприятното време през този месец - достигане на температури до -11 градуса и образуването на значителна снежна покривка повлия сравнително добре на новозасятите ни фиданки.Тяхното развитие продължи, като върховете им нараснаха от порядъка на 5-6 см. През първото десетдневие от месеца, когато се наблюдаваха повече слънчеви дни се извършиха зимните пръскания с 2% бордолезов разтвор. С разтвора се обляха всички части на короната, клоните и ствола. Също така се извърши и дейността по обирането на плодовете, за да може фиданките да се закрепят и да се подготвят за зимата. Забелязани проблеми: През месеца се наблюдава изсъхване на овошки
През месец Февруари: продължава образуването на нова снежна покривка придружавани от значителни ветрове. През този период се наблюдаваха значителни проливни дъждове – 40 л на кв.м.
Наблюденията върху полетата е, че овошните дръвчета са наводнени и се наблюдава частично замръзване на фиданките-листа и клонки.
През месец Март:Наблюдава се променливо и влажно време, характерно за сезона. Наблюдават се резки спадове в температурите до -19, 5 градуса, както и рязко повишаване до 20 градуса.
Отчитат се частични замръзвания по младите листа и клонки, както и опадване на листата. Извършените мероприятия са подкастряне на дръвчетата и отстраняване на клонките.
През месец Април: Резките промени на времето през април са често явление. Отчитат се както отрицателни температури и снеговалежи, така и типично летни температури от 30 до 34°С. Увеличава се броят на слънчевите дни и валежите, придружени често с гръмотевични бури и градушки. През целия месец съществува опасност от образуване на слани.
През месеците Май и Юни: температурите бяха благоприятни и не се наблюдаваха аномалии при развитието на маслиновите овошки. Бе извършено подрязване на изсъхналите овошки. През месец юни се наблюдаваше възстановяването им и разлистване от основата на овошката.

По преценка на експертите от гръцка страна, 95% от измръзналите овошки ще се възстановят. Най-вероятно климатичните аномалиите ще предизвикат забавяне на времето на плододаване с 1 или 2 години.
Продължава да се извършва ежемесечно наблюдение на полетата.
28 юни 2010 - АСОЦИАЦИЯ НА МАСЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
АСОЦИАЦИЯ НА МАСЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НАБИРА ЧЛЕНОВЕ"Асоциация на маслинопроизводителите в България" е учредена като сдружение с нестопанска цел на 08.02.2010 в гр.Пловдив.

Асоциацията ще изпълнява следните функции:

• Консултира разработването и изпълнението на образователни, финасови и инвестиционни проекти и програми;
• Осигурява посадъчен материал за изграждане на маслинови и други овощни масиви;
• Организира методическото ръководство за изграждане на промишлени инсталации за производство на зехтин и други растителни и/или етерични масла;
• Създава организация и условия за развитие на научно-изследователска дейност с приложен характер;
• Осигурява научно ръководство за развитие на експериментални полета и лаборатории;
• Подпомага организирането на форуми, конферениции, конгреси, семинари и срещи с производители относно прилагане на високи технологии в растениевъдството и изграждане на клъстери като организационна форма за концентрация на различни селскостопански производители в динамична среда за свързване, инвестиции и трансфер на технологии.

Членове на Асоциацията могат да бъдат местни и чуждестранни, дееспособни физически и правоспособни юридически лица – други сдружения с нестопанска цел, търговски дружества и граждански сдружения, учебни заведения, кооперации, кооперативни съюзи и/или Европейски кооперативни дружества.

Приемането на нови членове се извършва от УС въз основа на писмена молба, към която юридическите лица прилагат доказателства за характера и основанието на извършваната от тях дейност / учредителен акт, удостоверение за регистрация и/или актуално състояние/ и декларация, че приемат условията на Устава на Сдружение” Асоциация на маслинопроизводителите в България”.

членски внос за физически лица: 120 лева на година
членски внос за юридически лица: 240 лева на година

За повече информация:
гр. Пловдив, 4003, ул. Белград 18
тел./ факс: 032/ 937180
мобилен: 0896 88 48 44; 0888 88 48 44

гр. Кърджали, 6600, ул. Тина Киркова 17
тел./ факс: 0361/ 2 21 26

Можете да изтеглите Устава на Асоциацията на маслинопроизводителите в България и Молбата за членство от меню "Файлове".
19 юни 2010 - МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ГР.КЪРДЖАЛИ
КВАЛИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ГР.КЪРДЖАЛИ ОТ ВУЗК ГР. ПЛОВДИВ И ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА


ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ
Квалификационната характеристика на специалиста притежава задълбочени познания и практически умения пo:
• Предприемачество и иновации в бизнеса;
• Финансов мениджмънт;
• Мениджмънт на микро, малки и средни предприятия
• Финансово-стопански анализ;
• Търговски сделки и международни търговски операции;
• Управленско счетоводство;
• Организация и управление на държавните институции и др.
Получената широкопрофилна подготовка от магистрите-икономисти е отлична основа за успешна професионална реализация и развитие на кариерата, която дава възможност да участват в различни форми на технологичен обмен и международно сътрудничество; да работят като икономисти в различните организационни форми на предприятия, експерти в браншови и регионални организации и съюзи, в сферата на образованието и научно-изследователската дейност и други.

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
Квалификационната характеристика на дипломираните магистри-икономисти се формира от придобити задълбочени познания и практически умения в областта на:
• Производствена икономика;
• Планиране на устойчивото развитие;
• Мениджмънт на микро-, малките и средни предприятия;
• Организация и управлението на държавните институции;
• Финансов мениджмънт;
• Икономика на околната среда;
• Предприемачество и иновации в аграрния бизнес;
• Общата селскостопанска политика на ЕС;
• Европейски стандарти и норми;
• Управление на кризи, конфликти и риск в агробизнеса и др.
Магистърът-икономист осъществява тези функции от позициите на мениджър, експерт и консултант в частни, еднолични и дружествени фирми, кооперации; държавни организационни структури; представител на стопански, неправителствени и други институции, като преподавател в средното и висше образование.

ИКОНОМИКА НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ
Магистрите по „ИКОНОМИКА НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ" са висококвалифицирани специалисти със задълбочена теоретична подготовка и развити практически умения в областта на икономиката, организацията и управлението на туристическата дейност и алтернативните форми на туризъм.
В магистърското обучение те усвояват комплекс от специализиращи знания, относно социалното и икономическата роля на туризма, формират управленски навици и мениджърска култура, придобиват необходимите умения за решаване на проблеми, постигане на високо качество на туристическите продукти и устойчиво развитие на туризма.
Завършилите ОКС “магистър" се специализират и задоволяват потребностите от кадри в туристическия сектор. Те могат да се реализират като експерти в:
• националните държавни органи - Министерство на икономиката и туризма, Министерство на културата;
• националния съвет по туризъм;
• национални, регионални и местни органи, организации, сдружения по туризъм; в туристически и туроператорски агенции: в хотели, ресторанти и развлекателни центрове;
• като преподаватели в средното и висше образование;
• рекламни агенти;
• представители на браншови, обществени съюзи и организации;
• предприемачи в туристическия бизнес.

УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Завършилите образователно-квалификационна степен "магистър" по „УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” получават задълбочени познания пo:
• същност и концепции за устойчиво регионално развитие;
• институционална икономика и институционален анализ;
• модели за регионалното развитие;
• икономическо регулиране на регионалното развитие;
• европейска интеграция;
• управление на структури, прилагащи устойчивия модел на развитието на регионите;
• местни финанси.
Специалистът- магистър се квалифицира и чрез придобиване на умения по:
• прилагане на национални политики и програми за развитие;
• разработване на местни стратегии за развитие;
• организация и управление на дейности, свързани с преодоляване на отделни проблеми и цялостно развитие на местно и регионално равнище;
• икономическа оценка на инвестициите, финансирането и кредитирането на регионални стопански и нестопански организации;
• самоуправление на общините.
Специалистите реализират професионалните си функции като:
• служители в публичната администрация;
• служители в стопански, социални, образователни и други институции;
• икономисти и мениджъри на еднолични фирми;
• експерти в браншови, регионални, национални организации и съюзи;
• експерти в областта на рекламата и управлението на клъстърни структури;
• експерт-консултанти в областта на регионалния мениджмънт;
• научни работници (изследователи);
• други, свързани с икономическите, социални и екологични аспекти на устойчивото развитие.
Знанията и уменията по “Устойчиво регионално развитие” улесняват както икономическото преструктуриране на национално, регионално и местно ниво, така и приобщаването ни към европейските структури.


18 юни 2010 - обучение по следните магистърски програми в гр.Кърджали
ВУЗК гр.Пловдив и Тракийски Университет гр.Стара Загора

ОРГАНИЗИРАТ


обучение по следните магистърски програми в гр.Кърджали:

1. ИКОНОМИКА НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ
2. ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
3. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ
4. УСТОЙЧИВА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 СЕМЕСТЪРА
СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА - 500 ЛВ.

Приемат се студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен бакалавър и професионален бакалавър.

Справки и информация на следните асреси:
1. гр.Кърджали, ул. Тина Киркова №17, ет.4 (Сградата на ОУ"Васил Левски" в кв. Гледка), тел. 0361/ 2 21 27, факс: 0361/ 2 21 26, e-mail: info@akademiabg.com
2. гр. Кърджали, Пазар на производителите, административни офиси, офис на Сдружение "Академия БГ"
3. гр.Крумовград, административната сграда на бившото АПК-ет.1, офис на Сдружение"Академия БГ"

Подаване на документи и записване:
гр.Кърджали, ул. Тина Киркова №17, ет.4 (Сградата на ОУ"Васил Левски" в кв. Гледка)


24 май 2010 - Честит Празник!
ЕКИПЪТ НА СДРУЖЕНИЕ "АКАДЕМИЯ БГ" ГР. КЪРДЖАЛИ ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ 24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ !
23 май 2010 - ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „ АКАДЕМИЯ БГ” КЪРДЖАЛИ
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „ АКАДЕМИЯ БГ” КЪРДЖАЛИ

ИЗБЕРИ ДНЕС И БЪДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТ УТРЕ!

ПРИЕМ ЗА 2010 -2011

В СПЕЦИАЛНОСТИ:
"ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО"
"ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО"


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, С КОЕТО САМО ЗА ДВЕ ГОДИНИ ПРИДОБИВАТЕ ЛЕГИТИМНА ПРАВОСПОСОБНОСТ ДА УПРАЖНЯВАТЕ ЛЮБИМАТА ПРОФЕСИЯ


ОТЛИЧНИ ПРОГРАМИ С ЕВРОПЕЙСКА РЕАЛИЗАЦИЯ
- СТАЖ В ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ
- МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯТИЯ – ЗИМНИ И МОРСКИ КУРОРТИ
- РАБОТА ПО ПРОЕКТИ СЪС СТАЖОВЕ В ЧУЖДИ СТРАНИ
- ДОБРА ЮУЖДОЕЗОКОВА ПОДГОТОВКА И РАБОТА С КОМПЮТРИ
- ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ ВУЗК И ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ БАКАЛАВЪР В СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
- ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН
- КАНДИДАТСТВАНЕ И УЧАСТВАНЕ В СТУДЕНТСКИ БРИГАДИ
- ПРИЕМ БЕЗ КОНКУРСЕН ИЗПИТ
- СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 2 ГОДИНИ
- ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА И ЗАДОЧНА
- СТАПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 4-ТА
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
- МОЛБА ПО ОБРАЗЕЦ
- ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНЕ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
- 2 БР.СНИМКИ
- ТАКСА ЗА ЗАПИСВАНЕ – 20 ЛВ
- СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА – 450 ЛВ.
СРОК НА ЗАПИСВАНЕ – 01.05 – 15.09.2010Г.
ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ – 0361/ 2 21 27; 0895 781 837

29 април 2010 - СЕМИНАР

Семинар на тема „Животновъдство – млечно и месно направление в регион Кърджали” организира Консултантския център в Крумовград на Сдружение Академия БГ, срещата се проведе в заседателната зала залата на Общинския съвет на Община Крумовград на 29.04.2010 г.

На семинара взеха участие и представители на Общинска администрация Крумовград, зам.-кмета -Абедин Хаджимехмед уточни сегашното състояние и бъдещето развитие на сектора животновъдство и подкрепи инициативата на Консултантския център в Крумовград към Сдружение Академия БГ за обединяването на фермерите ,което ще допринесе за бизнес възможност на местно ниво чрез създаване на събирателни и изкупвателни центрове. Участие взеха и кметовете на населените места и големите животновъди на територията на Община Крумовград.

Лектори бяха, Доц. Васко Василев-Председател на Сдружение Академия БГ и Директор на Земеделския колеж , който разясни пазарните възможности за пласмент а на готова продукция в млечно и месно направление, като изтъкна че груповия подход е най-доброто средство за постигане на целите ,малките стопанства трябва да се обединят в организации ,сдружения да отговарят на евроизискванията за да се развиват за да бъдат конкурентоспособни на пазара.
Доц.Г.Йонкова разясни технологията, изискванията за отглеждане на различните породи животни, като обясни осигуряването на безопасност и добри хигиенни практики във фермата,условията в обора здравословното състояние на животните. Насоките за доене ,доилната техника ,съхранение, за произвеждане на мляко с високо качество според изискванията на Европейския съюз.
Айше Изет – главен експерт в Държавен фонд Земеделие Кърджали обясни стъпките и рисковете при инвестиционното кредитиране в областта на растениевъдството и животновъдството, актуалните държавните помощи, които текат за периода във Държавен фонд Земеделие.
16 април 2010 - ПОКАНА ЗА СЕМИНАР
Покана


Сдружение „Академия БГ” Кърджали


С любезното съдействие на Община Крумовград


организира


семинар на тема:

„ЖИВОТНОВЪДСТВО- МЛЕЧНО И МЕСНО НАПРАВЛЕНИЕ В РЕГИОН КЪРДЖАЛИ”


29.04.2010г. от 11.00 ч. - Крумовград

Семинарът ще се проведе в заседателната зала на Общинския съвет на Община
Крумовград при следната програма:

11.00 – Откриване и регистриране на участниците.

11.10 –лектор Доц. Васко Василев
Тема1 :.Представяне дейността на Сдружение Академия-БГ гр.Кърджали,
Тема 2.Пазарни проучвания и механизми за пласмент на готова продукция – млечно и месно направление.
Тема 3. Препоръки , насърчаване за обединяване на фермерите в организации, сдружения по продуктов, функционален и регионален принцип.

11.40 – лектор Доц.Г. Йонкова
Тема: Технологии за отглеждане на конкурентноспособни породи животни според изискванията на Европейския съюз.

12.10 – лектор Адриан Янев –началник отдел ДФ”Земеделие”гр.Кърджали
Тема: Актуална информация на Държавни помощи, Програма De minimis, Инвестиционно кредитиране в областта на растениевъдство, животновъдство, Схеми и мерки за директни плащания на площ.

12.40 - Разисквания по темите и задаване на въпроси към лекторите.

13.00 - Закриване на семинара.

Моля, потвърдете вашето участие на посоченото лице за контакт:
Севинч Хюсеин – 0893686328, e-mail: sevinch_x@abv.bg
21 март 2010 - РАБОТНА СРЕЩА
На 19 март 2010г. в Информационния център на Пазара на производителите се проведе работна среща на тема
„Растежни стимулатори в растениевъдството - увеличаване на количеството и качеството на добивите”. Представени баха препарати от продуктовата гама на Тера – Сорб, създадени на основата на 18 аминокиселини.
Препаратите от серията Тера – Сорб отстраняват състоянието на вялост в развитието, липса на прираст, окапване на цветовете, нарушено съотношение между мъжки и женски цветове. Елиминират действието на неблагоприятните фактори, като: климатични – студ, топлина, суша, соленост, ниска относителна влажност, мраз, градушка, вятър; биотични- насекоми, гъбички, вируси, бактерии и др.
12 март 2010 - СЕМИНАР


Семинар на тема „Подобряване конкурентоспособността на земеделските производители в регион Кърджали чрез екологосъобразни технологии за отглеждане на нови сортове зеленчукови култури” се проведе вчера в залата на информационния център на Пазара на производителите в Кърджали. Лектори бяха ст.н.с д-р Стойка Машева, директор на института по зеленчукови култури "Марица" – Пловдив, и ст.н.с. д-р Валентина Петкова, ръководител на отдел „Селекция, сортоподдържане и интродукция” към ИЗК „Марица”. Организатори на проявата бяха консултантските центрове на сдружение „Академия БГ”, с любезното съдействие на ОД „Земеделие” и „Пазар на производителите – Кърджали” ЕАД. Събитието уважи и директорът на Пазара инж. Лютви Ахмед. Ст.н.с д-р Стойка Машева представи пред кърджалийските зеленчукопроизводители дейността на института, който е един от водещите в областта на зеленчукопроизводството в България. Тя подчерта, че в продължение на 80 години в института са създадени над 300 сорта зеленчукови култури. В центъра за трансфери на технологии в двата научни отдела „Селекция, сортоподдържане и интродукция” и „Технологии в зеленчукопроизводството” функционират лаборатории по тъканни култури, качество, имунитет на вирусни болести, физиология, цитология, молекулярна генетика, фитопатология и ентомология и по агрохимия. Имат 180 хектара открита производствена полощ и лиценз за обучение на земеделски производители. В официалната сортова листа на страната за 2010 г. са вписани 56 нови сорта на ИЗК „Марица”. Последният сорт – домати „Аля”, който е разработил Институтът по зеленчукови култури „Марица”, е бил хит на Международната селскостопанска изложба АГРА 2010. Те са с овални плодове като грозде, изключително вкусни, богати на захари, киселини, витамин C и ликопин. Плодовете са предназначени за свежа консумация, сушене и замразяване. От декар се добива 4200 – 4500 кг.
Ст.н.с. д-р Валентина Петкова представи новите сортове зеленчуци от домати, пипер, краставици, главесто зеле, градински фасул и грах. Най-популярни от тях са новия пипер сорт Куртовска капия 1. Плодовете са висящи, тип Капия, гладки, с дължина до 16 см. и диаметър около 5 см. Превишава традиционния сорт Куртовска капия 1619 по продуктивност с 25-30%. Друг нов сорт са краставици Киара F1, който е ранозрял с вегетационен период до технологична зрялост 57-58 дни. Подходящ е за отглеждане в стоманено-стъклени и полиетиленови оранжерии.
Статията подготви ГЮНЕР ШЮКРИ
10 март 2010 - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Сдружение „Академия БГ”, Кърджали организира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ с любезното съдействие на Областна дирекция „Земеделие” Кърджали.

Ще се проведе семинар на тема: „Подобряване конкурентоспособността на земеделските производители в регион Кърджали чрез екологосъобразни технологии за отглеждане и нови сортове зеленчукови култури" на 12 Март 2010г. гр. Кърджали в залата на Информационния център на Пазара на производителите при следната програма:

10.30 – Откриване и регистриране на участниците

10.40 - Представяне на дейността на Институт " Марица", гр. Пловдив

11.20 - Представяне на Център за трансфер на технологии към институт "Марица"

11.50 - 12.10 - Кафе пауза

12.10 - Представяне на нови сортове зеленчуци (пипер, главнесто зеле и тикви)

12.40 - Разисквания по темите и задаване на въпроси към специалистите от институт "Марица"

13.00 - Закриване на семинара

Моля потвърдете вашето участие, за да ви бъдат осигурени материали.

Лица за контакт:
Людмила Асенова – 0893508136, e-mail: asenova_85@abv.bg
Иванка Митева – 0893568629, e-mail: ivankadineva@abv.bg
Севинч Хюсеин – 0893686328, e-mail: sevinch_x@abv.bg

Вход
Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.
Страницата се зареди за 0.01 секунди 400,605 уникални посещения