February 17 2019 15:23:30
Меню
· Начало
· Екип
· Център
· Професии
· Обучение
· ВУЗК
· Проекти
· За контакти
· Фото галерия
· Търсене
· Статии
· Файлове
· Форум
· Връзки
· Категории новини
· ЧЗВ
· Консултантски офиси
· календар на земеделеца
· За нас
· About us
· Пилотни програми
На линия
· Гости на линия: 1

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 16
· Най новите членове: nikswinhowe
30 декември 2010 - поздрав

От екипа на Сдружение "Академия БГ"
11 ноември 2010 - семинар


На 10.12.2010г. в деня на отворените врати, организиран от екипа на Сдружение Академия БГ – Кърджали и Земеделският институт Стара Загора, беше представена френската месна порода овце Мутон Шароле.

Интересът от страна на животновъдите от всички общини беше огромен. Залата на Информационния център на Пазара на производителите гр. Кърджали не събра земеделските стопани и една част останаха отвън да наблюдават овцете майки и агнета “Шароле”, които бяха представени от института в Стара Загора.

На срещата с животновъдите доц.д-р Васко Василев обяви създаването на новото регионално сдружение “Развъдна организация Мутон Шароле”, в която могат да членуват както физически лица, така и юридически лица - земеделски производители, които желаят да отглеждат овце от породата Шароле. Той уточни , че през месеците януари и февруари ще бъдат закупени мъжки и женски агнета съвмесно със Земеделски институт в Стара Загора и ще се създаде първото чистопородно стадо в региона на Кърджалийско.

Доц. д.р Стайка Лалева, директор на института по земеделие в Стара Загора подчерта, че породата е с бъдеще и отрази високият интензитет на разтеж, които животните достигат като живо тегло кочове -110-140 кг. и овцете майки 80 -100 кг.
Вкусовите качества на месото са крехкост , сочност и почти липса на тлъстини.
Породата се отличава с много добра плодовитост 180 – 220 агнета от 100 овце майки.
Шаролската овца се характеризира с изключителна издръжливост, отглежда се на открито през по-голямата част от годината. Благодарение на своята устойчивост и адаптивност шаролските овце са идеални за пасищно отглеждане при малки инвестиции. Всичко това я прави една от най-предпочитаните породи за кръстосване и отглеждане в чисто състояние уточни доц. Лалева.

Желаещите животновъди могат да си закупят кочове чрез подаване на заявки в консултантските центрове на Академиа БГ в Кърджали и Крумовград. Кочовете над 2 годишна възраст струват 700 лв., мъжките шилета на 7 месеца са по 500 лв., а агнетата по 9.60 лв. килограм живо тегло.

22 ноември 2010 - ПОКАНА ЗА СЕМИНАР
Сдружение „Академия БГ” Кърджали

организира


Ден на отворените врати

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СТАРА ЗАГОРА

ПОКАНА


За семинар на тема:


“Представяне на породата Мутон Шароле”

На 10.12.2010 г.от 10:30 ч.

Срещата ще се проведе в Информационния център на Пазара на производителите гр. Кърджали

10.30– Откриване и регистриране на участниците.

11.00 – Представяне дейността на Земеделски институт - Стара Загора

11.30 – Представяне на породата „Мутон Шароле”

12.00 – Представяне на Сдружение „Развъдна организация Мутон Шароле”

12.30 – Кафе пауза
13.00 - Разисквания и дискусии с експертите на Земеделски институт - Стара Загора

13.30 - Закриване на семинара.

За въпроси , моля обърнете се към посочените лица за контакти:

Севинч Хюсеин – 0893686328, e-mail: sevinch_x@abv.bg
Антоанета Василева – 0893568665, e-mail: antoaneta83@abv.bg
Донка Георгиева - 0894707292 ,e-mail: d.georgieva@akademiabg.bg
18 ноември 2010 - покана за пресконференция
СДРУЖЕНИЕ „АКАДЕМИЯ БГ” КЪРДЖАЛИ


„ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.

МЯРКА 111 „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ „Сдружение „Академия БГ” организира пресконференция на 25.11.2010 г. от 11:00 ч. в сградата на сдружение „Академия БГ” - гр. Кърджали, ул. „Тина Киркова” 17; тел. за връзка: 0894707292 – Донка Георгиева; 0893568665 – Антоанета Василева; 0893686328 – Севинч Хюсеин; 0879888549 – Андреана Братанова, при следния дневен ред:

1. Представяне на новия Наръчник на земеделския производител за област Кърджали;
2. Информация за предстоящите курсове и информационни дейности по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”


3. Представяне на информация за създаване на Сдружение „Развъдна организация Мутон Шароле”


02 ноември 2010 - официално връчване на дипломите
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ДИПЛОМИРАТ 2010 ГОДИНА


Уведомяваме всички студенти, които се дипломират през 2010 година, че връчването на дипломите ще стане на 13 ноември 2010 година от 10 часа в аулата на центъра за дистанционно обучение на ВУЗК в гр. Кърджали, намираща се в ОУ "Васил Левски" гр. Кърджали, ет. 1.
Приканваме всички завършващи да се явят в 9.00 часа на 4 етаж, за да получат своите тоги за официалната церемония.
04 октомври 2010 - откриване на новата учебна година на ВУЗК

На 02.10.2010 г. бе открита официално учебната година на ВУ”Земеделски колеж” Пловдив, Център за дистанционно обучение гр. Кърджали.
Традиционни пожелания за успешна учебна година поднесоха зам.-ректора на ВУЗК доц. Васко Василев, както и успешно завършилата студентка от трети курс Севгинар Фаик.
Събитието уважиха Областният управител г-жа Таушанова, депутатът г-жа Караянчева, Началникът на Регионалния инспекторат по образование г-жа Владева, както и кметът на гр. Кърджали инж. Хасан Азис и зам.-кметът по образованието г-жа Кехайова.
Всички поднесоха приветствия към студентите и връчиха студентските книжки на първокурсниците.
04 октомври 2010 - представяне на Концепция за развитие на земеделието в област Кърджали


Концепция за развитие на земеделието в област Кърджали и Източните Родопи бе представена от научния колектив с ръководител Доц. Д-р Васко Василев – зам.ректор на ВУ”Земеделски колеж” в Пловдив и Председател на УС на Сдружение Академия БГ”в Кърджали на 1 октомври от 14.30 часа в залата на Областна администрация .
На заседанието на консултативния съвет по земеделие, иницииран от Областния управител- Иванка Таушанова, взеха участие официалните гости Менда Стоянова – председател на комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, Цветан Димитров – зам. - министър в МЗХ , депутатът – Цвета Караянчева, както и областните и общински структури по земеделие в Област Кърджали.
Концепцията, която е разработена за практически действия главно в областите на овощарството и пасищното месодайно животновъдство, получи подкрепа от всички участници в срещата. Част от тези практически действия вече са реалност, поясни доц. Василев:
- Инициирано е създаването на Сдружение „Регионално животновъдство”.
- Създадено е Сдружение „Асоциация на маслинопроизводителите в България”.
- Започна успешно експерименталното отглеждане на маслини.
- Предстои създаването на Сдружение „Регионално овощарство”.
- Изградено е демонстрационно опитно поле с над 700 фиданки от ябълки, круши, череши, праскови и сливи. Масивът е съоръжен със системи за капково напояване.
- Създадени са и успешно функционират консултантски офиси в Кърджали и Крумовград.
- Закупена е лаборатория за почвен анализ.

Доц.д-р.Васко Василев – зам.-ректор на ВУ”Земеделски колеж” в Пловдив и Председател на УС на Сдружение Академия БГ”в Кърджали, посочи двете направления, които са заложени в Концепцията за развитие на земеделието в област Кърджали - овощарство и месодайно животновъдство.

В овощарството насоката е да се използват нови и интензивни технологии, които да доведат до бързо плододаване - до 4-а година, а по отношение на месодайното животновъдство, идеята е да се работи за месо, като се използват общинските пасищата и мерите.
Реализирането на заложените в концепцията дейности се предвижда да става чрез създаване на регионални сдружения на овощарите и на животновъдите, които да асоциират и защитават интересите и доходите на дребните производители.
Сдруженията ще осигуряват посадъчен материал, приплоди на лизинг, консултации, пазари, препарати и торове. На практика членовете на сдруженията ще могат да ползват услугите, които те предоставят - една част безплатни, а тези, които ще бъдат безвъзмездни, ще бъдат обвързани с договори.
Конкретна цел е 1500 участника да засадят 2500 декара с 250 000 овощни вида. „За да може наистина да се произвежда голям добив, високо качество, а щом имаме такива резултати съответно ще имаме и конкурентоспособни качество и цени”, обобщи Доц. Василев.
24 септември 2010 - Пресконференция

На 23.09.2010 г. в залата на Информационния център на Пазара на производителите в Кърджали се проведе пресконференция на тема „Изпробване на сорт Куртовска капия 1 в условията на Област Кърджали”.
Съвместният проект на ИЗК „Марица” гр.Пловдив и Сдружение „Академия БГ”-Кърджали беше представен пред журналисти и земеделски производители в Деня на отворените врати.
Ст.н.с д-р Стойка Машева , директор, отбеляза че за периода в Института са създадени над 300 сорта зеленчукови култури и подчерта, че за България през 2010 година са вписани 56 сорта на ИЗК”Марица”.
Новият сорт Куртовска капия 1 е с висок добив с над 25% продуктивност в сравнение с познатата „куртовска капия”, средната височина на растението е 45 см., плодовете са гладки с дължина до 16 см.
Мероприятието уважиха доц. Василев, председател на сдружение "Академия БГ", както и директора на Пазара на производителите г-н Ерджан Мюмюн , който заедно със специалистите от Института „Марица” и консултантите на Сружение”Академия БГ” посетиха и опитното поле в с.Звиница.
17 септември 2010 - Покана за прес-конференция
Сдружение „Академия БГ” Кърджали


организира


ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ


Институт по зеленчукопроизводство “Марица” гр. Пловдив


С любезното съдействие на: Областна дирекция „Земеделие” Кърджали и Пазар на производителите

П О К А Н А


за пресконференция на тема:

„Изпробване на сорт Куртовска капия 1 в условията на област Кърджали”

23 Септември 2010г. гр. Кърджали


Пресконференцията ще се проведе в залата на Информационния център на Пазара на производителите при следната програма:

09.45 – Откриване и регистриране на участниците

10.00 – Начало на пресконференцията. Запознаване с резултатите от опитното поле в с. Звиница за отглеждането на сорта Куртовска капия 1 от специалистите от институт "Марица"

10.30 – Отпътуване за с.Звиница и разглеждане на опитното поле


Моля потвърдете вашето участие, за да ви бъде осигурен транспорт до опитното поле в с. Звиница

Лица за контакт:
Антоанета Василева – 0893568665, e-mail: antoaneta83@abv.bg
07 септември 2010 - предлагани курсове по програмата "Аз мога"
Центърът за професионална квалификация към Сдружение "Академия БГ" уведомява всички заинтересовени лица, че от 01.09.2010 г. Агенцията по заетостта подновява издаването на ваучери за включване в обучение по професионална квалификация и обучение по ключови компетентности по схема „Аз мога”. Ваучери ще се издават на лица, подали заявления в бюрата по труда до 26.04.2010 г. и одобрени от оценителните комисии.
Паралелно с това само в периода от 01.09.2010 до 30.09.2010 г. бюрата по труда ще приемат и нови заявления на заети и самонаети лица, които желаят да се обучават по схема „Аз мога”.
Заявленията се подават в териториалните поделения на Агенцията по заетостта по местоживеене или по месторабота на кандидатите.
Одобрение на новоподадените заявления ще се извършва след издаване на ваучери на вече одобрените лица.

ПРЕДЛАГАНИ КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМАТА "АЗ МОГА " ОТ ЦПО КЪМ "АКАДЕМИЯ БГ" ГР.КЪРДЖАЛИ


За придобиване на квалификации по следните професии:

1. Оперативен счетоводител – код 344030, За придобиване на Удостоверение за част от професия – 320 часа
За придобиване на Свидетелство за професионална квалификация – 3та степен – 1160 часа

2. Продавач- консултант – код 341020, За придобиване на Удостоверение за част от професия – 250 часа
За придобиване на Свидетелство за професионална квалификация – 2 - ра степен – 720 часа

3. Офис-мениджър – код 346010, За придобиване на Удостоверение за част от професия – 320 часа
За придобиване на Свидетелство за професионална квалификация – 3- та степен – 1190 часа

4. Планински водач – код 812020, За придобиване на Удостоверение за част от професия – 320 часа
За придобиване на Свидетелство за професионална квалификация – 3- та степен – 996 часа

За придобиване на ключови компетенции:

1.Английски език – 350 часа
2.Руски език – 350 часа
3.Турски език – 350 часа
4.Работа с основни текстообработващи програми- 50 часа
5.Работа с електронни таблици- 50 часа
6.Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията - 50 часа
7.Умения за работа в екип- 30 часа
8.Ефективно управление на времето – 30 часа
9. Умения за работа в условия на стрес– 30 часа
10. Мотивация и управление на екипи. Мотивационни практики – 30 часа
11. Човешки права – 30 часа
12. Управление на конфликти и кризи – 30 часа
13. Предприемачество - 30 часа
14. Умения за планиране и ръководство на проекти – 30 часа
15. Обща икономическа култура – 30 часа
06 август 2010 Обучение на билогично билкопроизводствоОбучение на билогично билко производство в регион Крумовград
Двудневно обучение на производители и преработватели в областта на биологичното билко производство се осъществи в Крумовград по обучителната програма на Проект „Новото злато на Тракия – Източни Родопи „ финансиран от Холандските Фондации „AVALON и „ARK”.
Курсът в областта на биологично отглеждане на лекарствени растения в регион Крумовград се организира с помощта на Консултанския център в Крумовград на Сдружение „Академия БГ – Кърджали”,съорганизатори и партньори на холандско -българския проект.
„Стартирането на биопроизводство изисква Агро-химичен анализ за допълване на липсващи микроелементи към почвата.” Това каза на двудневния обучителен курс по биологично билко производство доц.Владислав Попов-кооридонтор на компонет „Биоземеделие” по проекта „Новото тракийско злато”. „Почвената характеристика показва пригодността на земеделските земи за отглеждане на едногодишни и многогодишни трайни насаждения ,насоките за потдържане на почвеното плодородие и подхранване на културите” акцентира доцентът.
Сдружение „Академия БГ - Кърджали”,разполага с собствена лаборатория за почвен анализ в Кърджали. Лабораторията е единствена в областта и се намира в Консултанския офис на Пазара на производителите в града. На базата на резултатите от почвеното изследване издава сертификат за физико-химичните и морфологични свойства на почвата.
Възможностите за реализация на биологичните продукти в България и в чужбина, както и такива за сертификация и практикуване на биологично производство ,бяха презентирани от различни специалисти в областта.
Прдставен беше и наръчникът за „Билогично отглеждане на лечебни и растения в района на Източни Родопи” ,която е първата по рода си книга-практическо помагало,която проектът „Новото тракийско злато” представи на участниците в обучението. Д-р Люба Евстатиева –ст-н.с от Института по ботаника в БАН, биологът Георги Стоянов и доц.Владислав Попов са автори на уникалния за България наръчник.
Наблюдения на сеитбообръщенията ,особеностите в отглеждането и прибирането на билките в района на Крумовград наблюдаваха участниците в обучението. Билогично сертифицирани билки -Мента,Салвия и Мащерка бяха представени от производител в демонстративната ферма в Тополово,изградена по холандско-българския проект.
Какви са възможностите за кандидатстване по проекти и програми за подпомагане на биологичните производители бяха дискутирани още на двудневните тренинги..
Създаване на устойчива икономика в Източни Родопи чрез синхронно развитие на три компонента –биземеделие,екотуризъм и дива природа –е целта на стартиралия преди година проект „Новото тракийско злато”. Проектът обхваща пет общини-Маджарово,Кърджали,Ивайловград ,Крумовград и Стамболово,в които предстои да развие мрежа от биопроизводители.

Вход
Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.
Страницата се зареди за 0.00 секунди 403,882 уникални посещения