January 25 2022 21:06:35
Меню
· Начало
· Екип
· Център
· Професии
· Обучение
· ВУЗК
· Проекти
· За контакти
· Фото галерия
· Търсене
· Статии
· Файлове
· Форум
· Връзки
· Категории новини
· ЧЗВ
· Консултантски офиси
· календар на земеделеца
· За нас
· About us
· Пилотни програми
На линия
· Гости на линия: 1

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 16
· Най новите членове: nikswinhowe
08 декември 2012 - Студентски празник

Ръководството на Сдружение „Академия БГ” и академичното ръководство на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите поздравяват всички свои настоящи и бивши студенти по случай 8 декември!
Мили студенти, бъдете горди, че сте възпитаници на достойни преподаватели, признати в цял свят. Въпреки трудното време, в което живеем, образованието остава най-добрата инвестиция. Високообразованите млади хора са бъдещето на България, затова не пестете сили и средства, бъдете мащабни в мисленето си и независими в делата си! Пожелаваме ви здраве, успехи и сбъдване на мечтите ви!
20 ноември 2012 - Спечелен проект по ОПРЧР


Сдружение „Академия БГ” спечели проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Приоритетна ос 1: Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, схема: “КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА”, Бюджетна линия: BG051PO001-1.1.09
на стойност 110 162,07 лв.


В проекта се предвижда обучение на безработни лица и осигуряване на платен стаж от 3 месеца за успешно завършилите. Представителите на целевите групи, които могат да бъдат насочвани за включване в изпълняваните проектни дейности са безработни лица, регистрирани в бюрата по труда.
Приоритетно ще бъдат насочвани представители на следните целеви групи:
- младежи до 29г.;
- жени, отсъствали дълго време от работа, поради майчинство/отглеждане на дете;
- неактивни лица (включват се след регистрация в ДБТ).

Обучението ще се осъществява по следните професии и сепциалности, като след завършването на курсовете се придобиват удостоверения за част от професия, както следва:

- професия 811070 Готвач, в професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг- част от професия по втора квалификационна степен
- професия 811080 Сервитьор – барман, в професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг -част от професия по втора квалификационна степен
- професия 811060 Ресторантьор, в професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг- част от професия по трета квалификационна степен
- професия 341020 Продавач-консултант, в професионално направление 341 Търговия на едро и дребно -част от професия по втора квалификационна степен

След приключване на административните процедури по договора ще бъде преминато към изпълнение на дейностите по проекта.
30 октомври 2012 Доц. Васко Василев с почетно звание „Доктор хонорис кауза“

Академичното ръководство на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ доц. Васко Василев за изключителни заслуги в развитието на висшето училище.

Доц. Васко Василев е роден през 1947 г. в град Севлиево. Завършва гимназия през 1965 г. в родния си град. Като ученик е елитен спортист - 100 и 200 метра гладко бягане и десетобой. През следващите 26 месеца завършва Школа за запасни офицери и служи като офицер в боен артилерийски полк.

От 1968 г. до 1972 г. е студент в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, специалност „Финанси и кредит”. Висше образование завършва с квалификация „Икономист- финансист”.

След конкурс от 1973 г. е редовен аспирант. Доктор по икономика от 1976 г. След това е асистент, старши асистент и главен асистент. Доцент по „Финанси, парично обръщение и кредит” е от 1982 г.

От 1983 г. до 1988 г. е Ръководител на катедра „Финанси и кредит” на Стопанска академия – Свищов.

От 1988 г. до 1998 г. – управлява последователно: консултантска фирма, акционерно дружество,Търговско-индустриална банка и консорциум. Постъпва като преподавател във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите от 1999 г. От 2001 г. до 2009 г. е Директор на Департамент „Икономически и общообразователни дисциплини” със статут на декан.

От 2010 г. – Заместник–ректор по научно - изследователската работа. Има над 150 научни публикации, в т.ч. книги, монографии, статии, доклади и проекти.

Успоредно с образователната дейност той управлява дружества и фирми. Председател е на Управителните съвети на „Академия - БГ” – Кърджали, Фондация „Академия 2007”, Дружество „Икономист - БГ”, Съюз на маслинопроизводителите, Развъдна организация „Мутон Шароле България”. Управител е на „ТаксКонсулт – ООД, „Василев- консулт” – ЕООД и на други фирми.

Васко Василев е женен. Има син и от настоящата година внук с името Васко Василев.

Източник: GustoNews
28 септември 2012г. Седми Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” гр. Кърджали
На 28 септември 2012 г. в рамките на Седмия Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” в гр. Кърджали се проведе Кръгла маса на тема „Екоземеделието в България и опитът на Източните Родопи”. Нейни организатори са Европейска комисия, фондация „Европейски екологичен фестивал“ и община Кърджали.
Модератори на форума бяха доц. д-р Васко Василев, председател на УС на Сдружение „Академия БГ”–Кърджали, зам.-ректор на Висше училище по Агробизнес и развитие на регионите и доц. д-р Дора Янчева, председател на СУБ-Кърджали и Директор на ОСЗ-Кърджали.
По време на форума за държавната политика за развитие на екологичното земеделие говориха експертът в Дирекция „Растениевъдство” в МЗХ Нели Вълева и доц. д-р Тотка Митова, Директор на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Н. Пушкаров”, гр. София.
В своя доклад пред присъстващите Генади Кондарев – координатор на кампанията “Еврофондове и чиста енергия” към Екологично сдружение “За Земята“, член на Международната екологична мрежа CEE Bankwatch Network, постави проблеми, свързани с глобалната търговия срещу локалното производство, ГМО срещу БИО.
Професорите д-р Джанан Кузучу и д-р Фатих Кузучу от университета в Чанкале, Република Турция изнесоха презентация на тема „Биологично земеделие в Турция: Казус на Регион Чанаккале ”. Бе обърнато внимание върху органичното земеделие и методиките, чрез които получената продукция може да бъде запазвана по-дълго време пред тя да се изнесе на пазара.
Други лектори по теми свързани с биоземеделието бяха също доц. д-р Владислав Попов, директор на Агроекологичен център при Аграрен университет, гр. Пловдив, доц. д-р Стайка Лалева, Директор на Земеделски институт, гр. Стара Загора, доц. д-р Мариана Иванова, зам.-ректор на Висше училище по Агробизнес и развитие на регионите, гр. Пловдив
01 февруари 2012г. Обучение с ваучери

Центърът за професионално обучение към Сдружение "Академия БГ" предлага обучение с ваучери по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г по следните професии и ключови компетентости, съгласно чл. 7, ал. 4 на ПМС 251/21.10.2009 г.
Обучения по професионална квалификация:
специалност съгласно СППОО:
1. Оперативно счетоводство – код 3440301
За придобиване на Удостоверение за част от професия – 320 часа
2. Продавач-консултант – код 3410201
За придобиване на Удостоверение за част от професия – 250 часа
3. Бизнес-администрация – код 3460101
За придобиване на Удостоверение за част от професия – 320 часа
4. професия Планински водач - Туризъм – код 8120201
За придобиване на Удостоверение за част от професия – 320 часа
Обучения по ключови компетентности:
1. Английски език – 350 часа
2. Руски език – 350 часа
3. Турски език – 350 часа
4. Работа с основни текстообработващи програми - 50 часа
5. Работа с електронни таблици - 50 часа
6. Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията - 50 часа
7. Умения за работа в екип - 30 часа
8. Ефективно управление на времето – 30 часа
9. Умения за работа в условия на стрес– 30 часа
10. Мотивация и управление на екипи. Мотивационни практики – 30 часа
11. Човешки права – 30 часа
12. Управление на конфликти и кризи – 30 часа
13. Предприемачество - 30 часа
14. Умения за планиране и ръководство на проекти – 30 часа
15. Обща икономическа култура – 30 часа

За повече информация:
Красимира Живанова - методист
тел: 0894 743 992
Донка Георгиева - организатор дейност
тел: 0894 707 292
e-mail: info@akademiabg.com
14 септември 2011г. Развитие на зеленчукопроизводството
По инициатива на Центъра за трансфер на технологии на ИЗК”Марица” и Сдружение”Академия БГ” гр. Кърджали , бе изпробван сорт пипер - Куртовска капия 1 в условията на Родопския гр. Крумовград, област Кърджали.
На 8 септември 2011 г доц. д-р Стойка Машева – директор на ИЗК „Марица”, доц. д-р Величка Тодорова – селекционер на сорта, Ваня Станева – ръководител ЦТТ, Петър Казаков – ст. експерт маркетинг и Севинч Хюсеин- организатор в Сдружение „ Академия БГ”, офис Крумовград, посетиха екперименталното поле, засадено със сорт пипер Куртовска капия 1.Запознаха се с технологията за отглеждане, разходите и добива, както и взеха проби от почвата и реколтата от пипер.
Експериментът се проведе върху демонстрационно поле от 1 декар, собственост на Съби Бояджиев от гр. Крумовград - производител на пипер от няколко години.
Основната идея на проекта бе да се предлагат на българските производители сортове зеленчукови култури селекция на Института по зеленчукови култури «Марица» Пловдив, изпробвани с оптимални технологии, приложими в практиката и доказали своя принос за повишаване на производителността от единица площ.
От получените резултати се вижда, че има една добра възможност за развитие на зеленчукопроизводството и основа за сключване на бъдещи сделки в района на община Крумовград.
8 септември 2011г. - Ден на породата Мутон Шароле


Ден на породата Мутон Шароле се проведе на 3 септември в Земеделски институт -Стара загора. На срещата взеха участие основните животновъдите от региона , членовете на Развъдна организация Мутон Шароле България, представители на фирми , институции и собствениците на чистопородните стада от Мутон Шароле.

На база Концепция за Развитието на земеделието в Източните Родопи, разработена от екипа на Сдружение” Академия БГ- Кърджали в изпълнение на една от пилотните програми „Месодайно животновъдство” Доц.д-р Васко Василев - председател на Развъдна организация Мутон Шароле - България представи Развъдната и селекционна програма на породата, като една икономически ориентирана развъдна програма с цел максимализация , подобряване на икономическата стойност на животните в съответствие с нивото на средовите и социални ресурси – приоритетно подобряване на качествата характеризиращи месодайната продуктивност , устойчива репродуктивна способност , млечност и висока пожизнена продуктивност . Селекционна програма – брой родени агнета за една година , тип на раждане , среднодневен прираст, живо тегло,възраст и т.н.

Доц. Д-р Стайка Лалева - директор на Института по земеделие представи характеристиката и особеностите на овцете Мутон Шароле, като подчерта изключителната им адаптивност, отличните резултати при пасищно отглеждане, много висок прираст, съчетан с висока млечност, отлично майчино поведение на овцете майки и много добра конформация и високо качество.
На база чистопородно стадо на ЗИ – Стара Загора са създадени четири чистопородни дъщерни стада – с.Златаница, Ямболска област ; с.Подкрепа , Хасковска област ; с.Сърнево, област Стара Загора и гр.Крумовград ,община Крумовград.

Земеделският институт в Стара Загора е сред водещите в страната по селекция и развъждане на говеда, овце, зайци и птици и всички те са включени в генофонда на България.
11 юли 2011г. - Стартира пилотната програма за пасищно месодайно животновъдсто ” Развъдна организация Мутон Шароле България”

В началото на месец юли Стартира пилотният проект „Развъдна организация Мутон Шароле България”, чрез създаване на първото чистопородно стадо Мутон Шароле на територията на Община Крумовград. Животните са закупени от Земеделски институт Стара Загора транспортирани са и настанени в демострационен обект на Висше училище Земеделски колеж в с.Багрилци ,Община Крумовград.

Въз основа на развъдната програма на организацията започнаха първите кръстоски и изкуствено осеменяване от чистопородни кочове Шароле с местните породи в Източните Родопи, с цел подобряване на съществуващите и създаване на нови високопродуктивни породи, линии и хибридни животни, продукцията на които отговаря на пазарните изисквания и търсене на Европейския пазар.
„Развъдната организация Мутон Шароле България” е регистрирана при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Основна дейност е насочена за съхраняване и/или усъвършенстване на породи, линии и хибриди селскостопански животни, защита и контрол на произхода и автентичността на животните и произвежданите от тях продукти.

1. Водене на родословна книга, включващо следните дейности: поддържане на актуален опис на животните; вписвания на датите на заплождане и раждане; регистриране на отпаданията на животните и причините за техния брак; регистриране произхода на животните; временна идентификация на животното до момента на поставяне на трайна идентификация; фиксиране на животното по време на идентификацията:
2.Определяне продуктивността и генетичните качества на животните, включващо следните дейности: регистриране на плодовитостта; контрол на млечната продуктивност; контрол на месодайната продуктивност; контрол на вълнодайността; контрол на морфологичните белези при автохтонните породи; контрол на яйценосната продуктивност; контрол на работоспособността на конете; контрол върху продуктивните качества в пчеларството; манипулации на животните по време на бонитировка; анализ на проби в лаборатории; създаване на ДНК банка:
3.Съдействие на членовете на организацията за получаване на държавни помощи и субсидии;
4.Оказване на услуги в областите на ветеринарното дело, научното обслужване, селекцията, регистрирането, отглеждането и продуктивността на животните;
5.Организиране на специфично видово заплождане чрез естествено покриване, изкуствено осеменяване, трансплантация на ембриони и заплождане инвитро;
6.Разработване на пазарна стратегия и осигуряване на пазари;
7.Разработване и управление на проекти и програми;
8.Осигуряване на източници за финансиране;
9.Изграждане на инфраструктура.

За периода за членство в „Развъдна организация Мунтон Шароле България” са заявили над 150 души, общия брой овце, с които животновъдите участват в организацията надхвърля 9 500 броя овце.

За допълнителни въпроси, относно развъдната дейност и заявка за членство в „Развъдна организация Мутон Шароле България” лице за контакти:
Антоанета Цветкова - тел.0893568665; e-mail :info@akademiabg.com6 юли 2011 г. - проведени курсове

От 3 до 5 юни 2011 г. се проведе информационна дейност „Агроекологични плащания” (мярка 214) в община Момчилград. В информационната дейност взеха участие 24 земеделски производители. Участниците бяха запознати с основните изисквания в областта на опазване на околната среда, биологично земеделие, управление на земеделски земи с висока природна стойност, опазване на почвите и водите и мониторинг на резултатите от прилагането на агроекологичните дейности.
30 юни 2011 г. - проведени курсовеОт 14 до 18 април 2011 г. се проведе краткосрочен курс по говедовъдство по проект 29/111/00085 Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”, финансиран от ПРСР и „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”
Участваха 20 земеделски производители от кърджалийска област. Участниците бяха запознати с произхода, биологичните особености, породите говеда, размножаване, хранене, млечна и месна продуктивност, болести, изисквания към фермите, хигиена и хуманно отношение към животните, базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието, условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и правила за добра земеделска практика.
28 юни 2011 г. - обява

Сдружение"Академия БГ" набира кандидати за участие в проект за опитни полета с бадеми, нар, мушмули и маслини от Испания. Посадъчният материал е безплатен.
Изисквания към кандидатите:
1. Да притежават поне 1 декар собствена земя;
2. Мястото да е подходящо за засаждане на дадените видове фиданки;
3. Мястото да е оградено, за да нямат достъп животни;
4. Мястото да се намира в област Кърджали.
При проявен интерес се обърнете за повече информация към Антоанета Василева, тел. 0893 56 86 65.
Вход
Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.
Страницата се зареди за 0.04 секунди 578,932 уникални посещения