February 17 2019 16:38:55
Меню
· Начало
· Екип
· Център
· Професии
· Обучение
· ВУЗК
· Проекти
· За контакти
· Фото галерия
· Търсене
· Статии
· Файлове
· Форум
· Връзки
· Категории новини
· ЧЗВ
· Консултантски офиси
· календар на земеделеца
· За нас
· About us
· Пилотни програми
На линия
· Гости на линия: 1

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 16
· Най новите членове: nikswinhowe
Добре дошли
Добре дошли в нашия сайт!
ВУАРР ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПРИЕМ БАКАЛАВРИ 2018/2019 г. :
ПРИЕМ 2018/2019 г. ПО СЛЕДНИТЕ БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:
• СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
• УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
• УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
• ФИНАНСИ
• СЧЕТОВОДСТВО
• АГРАРНА ИКОНОМИКА
• ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

• УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ


ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ЗАДОЧНА – 4 ГОДИНИ
ПРИЕМ: С ОЦЕНКИ ОТ ДЗИ или С КОНКУРСЕН ИЗПИТ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

• диплом за средно образование-оригинал и копие;
• комплект документи за записване(предоставят се от ВУАРР);
• документ за самоличност;
• четири снимки формат 3,5/4,5 см(матирани);
• документ за платена семестриална такса. Таксата се заплаща по банков път.


ПРИЕМ 2018/2019 г. ПО СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:


• ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО
• СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ
• СТОПАНСКО УПРАВЛЕНЕ
• МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТ
• МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
• ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ЗАДОЧНА – от 1 до 2 години в зависимост от специалността на предходното висше образование
ПРИЕМ – С ДИПЛОМ ОТ ПРЕДХОДНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ИЗИСКВА СЕ МИН. УСПЕХ „ДОБЪР 3.50”
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

• диплом за средно образование-копие;
• диплом за висше образование – бакалавър - копие
• комплект документи за записване(предоставят се от ВУАРР);
• документ за самоличност;
• четири снимки формат 3,5/4,5 см(матирани);
• документ за платена семестриална такса. Таксата се заплаща по банков път.


Предстоящи кръгове
КРЪГ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ
III 30.08.52018 г. 03.09.2018 г. до 05.09.2018 г.
IV* 27.09.2018 г. 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г.

*Забележка: Четвърти кръг се обявява при наличие на свободни места

ТЕЛ. ЗА СПРАВКА: 0894743992; 08933611089
Предстоящи курсове през месец Август:
• Растителна защита – по чл. 85 от ЗЗР – 30 часа;
• Опазване на околната среда в земеделието – 18 часа;
• Агроекологични плащания – 18 часа;
• Животновъдство – 150 часа;
• Растеневъдство – 150 часа;
• Пчеларство и бубарство – 150 часа.
• Птицевъдство - 150 часа

За справки - телефони : 0894743992 / 0893568665
Предстоящи курсове:• Растителна защита – по чл. 85 от ЗЗР – 30 часа;
• Опазване на околната среда в земеделието – 18 часа;
• Агроекологични плащания – 18 часа;
• Животновъдство – 150 часа;
• Растеневъдство – 150 часа;
• Пчеларство и бубарство – 150 часа.

За справки - тел. 0893568665
14.03.2014г Приключване на курса по туризъм

На 13 март 2014г завърши обучението за професионалисти в сферата на туризма от област Кърджали, което се проведе в рамките на проект „Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET”, одобрен за финансиране по оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „България-Гърция 2007-2013”. Проектът е на Областна администрация - Кърджали, в партньорство с Областните администрации на Смолян и Хасково и Регион Източна Македония и Тракия от гръцка страна. Изпълнител на дейността е Сдружение „Академия БГ” гр. Кърджали.

Обучението се извърши в 60 учебни часа в два модула: Маркетинг и реклама в туризма и Технология на обслужването и анимация в туризма. Избраните конкретни теми в учебната програма са с подчертана приложна стойност. Лекторите, проф. Сомов, проф. Любен Христов, доц. Григорова, и д-р Алексова, които проведоха обучението, са с доказан опит и компетентност в посочените сфери на обучение.

Часовете бяха позиционирани в 8 дни – 4 през месец февруари /15-16 февруари и 19 и 20 февруари/ и 4 през месец март/ 1 и 2 март и 12 и 13 март/.

Последният ден от обучението бе проведено практическо занятие извън учебната база – пътуване по маршрут Ловно стопанство «Студен кладенец», Природозащитен център в Маджарово и къщата за гости ”Дивата ферма”.

След завършването на обучението, участниците получиха сертификати за участие и удостоверение за придобита ключова компетентност «Предприемачество в туризма».
05.02.2014г. Курс за специалисти в сферата на туризма

Сдружение „Академия БГ” гр. Кърджали организира обучение за професионалисти в сферата на туризма от област Кърджали, което е в рамките на проект „Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET”, одобрен за финансиране по оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „България-Гърция 2007-2013”.
Обучението се предвижда да бъде извършено в 60 учебни часа и ще се проведе в два модула: Маркетинг и реклама в туризма и Технология на обслужването и анимация в туризма.Това ще позволи на участниците да придобият теоретични и практически умения за развитие на своя бизнес и представянето му, както и по всички електронни начини.
Място на провеждане: кв. Гледка, ул. Тина Киркова №17, /сградата на ОУ «Васил Левски» /гр. Кърджали, ет.4
Време на провеждане: 15-ти и 16- ти февруари 2014; 19- ти и 20- ти февруари; 1-ви и 2 -ри март и 12-ти и 13 -ти март 2014г
За регистрация и допълнителна информация: тел. 0894 743 992 или на e-mail: info@akademiabg.com , краен срок: 13 февруари 2014г.
Участието в обучението е безплатно, разходите за транспорт, храна и нощувка се поемат от проекта.
След завършване на обучението, участниците ще получат сертификат за участие и удостоверение за ключови компетенции по предприемачество.
26 март 2013- информация по проект


На 22.03.2013г приключи последният етап от процедурата по набиране на кандидати за участие в проект № BG051PO001-1.1.09-0055 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА”, финансиран по линия на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”.
На 04.03. 2013г. започна обучението на безработни лица в курс „Готвач” , на 25.03.2013 започна обучението на безработни лица в курс „Сервитьор-барман”, а на 15. 04. 2013г се предвижда да започне обучението на безработни лица в курс „Продавач- консултант”.
27 февруари 2013 - прессъобщение


Сдружение „Академия БГ” спечели проект с наименование „Алтернатива за професионална реализация на безработни лица” с Договор ESF1109-09-08001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В проекта се предвижда обучение на 40 безработни лица и осигуряване на платен стаж от 3 месеца за успешно завършилите. Предвидена е и стипендия за срока на обучение. Представителите на целевите групи, които могат да бъдат насочвани за включване в изпълняваните проектни дейности са безработни лица, регистрирани в бюрата по труда.
Приоритетно ще бъдат насочвани представители на следните целеви групи:
- младежи до 29г.;
- жени, отсъствали дълго време от работа, поради майчинство/отглеждане на дете;
- неактивни лица (включват се след регистрация в ДБТ).

На 22.02.2013г. приключи първият етап по подбор на кандидати за участие в проектните дейности. До настоящият момент са записани 33 безработни лица.
Срокът за набиране на непопълнените бройки се удължава до 20.03.2013г. за курсовете по професия 811080 Сервитьор – барман- 3 човека ; по професия 811060 Ресторантьор – 1 човек; по - професия 341020 Продавач-консултант – 3 човека.

Заинтересованите лица могат да подават Заявления в Дирекция „Бюро по труда” – Кърджали в стая 22 при мл. експерт Момчил Момчилов или да се обръщат за повече информация на e-mail: info@akademiabg.com, тел. 0894 743 992, Красимира Живанова.Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „Академия БГ” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или „Агенция по заетостта”.

14 януари 2013 - Одобрен проект към АЗ


Сдружение „Академия БГ” спечели проект с наименование „Алтернатива за професионална реализация на безработни лица” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,Договор № ESF-1109-09-08001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В проекта се предвижда обучение на безработни лица и осигуряване на платен стаж от 3 месеца за успешно завършилите. Представителите на целевите групи, които могат да бъдат насочвани за включване в изпълняваните проектни дейности са безработни лица, регистрирани в бюрата по труда.
Приоритетно ще бъдат насочвани представители на следните целеви групи:
- младежи до 29г.;
- жени, отсъствали дълго време от работа, поради майчинство/отглеждане на дете;
- неактивни лица (включват се след регистрация в ДБТ).

Обучението ще се осъществява по следните професии, като след завършването на курсовете се придобиват удостоверения за част от професия, както следва:

- професия 811070 Готвач - част от професия по втора квалификационна степен;
- професия 811080 Сервитьор – барман-част от професия по втора квалификационна степен
- професия 811060 Ресторантьор - част от професия по трета квалификационна степен
- професия 341020 Продавач-консултант -част от професия по втора квалификационна степен

Заинтересованите лица могат да подават Заявления в Дирекция „Бюро по труда” – Кърджали или да се обръщат за повече информация на e-mail: info@akademiabg.com, тел. 0894 743 992, Красимира Живанова.

08 декември 2012 - Студентски празник

Ръководството на Сдружение „Академия БГ” и академичното ръководство на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите поздравяват всички свои настоящи и бивши студенти по случай 8 декември!
Мили студенти, бъдете горди, че сте възпитаници на достойни преподаватели, признати в цял свят. Въпреки трудното време, в което живеем, образованието остава най-добрата инвестиция. Високообразованите млади хора са бъдещето на България, затова не пестете сили и средства, бъдете мащабни в мисленето си и независими в делата си! Пожелаваме ви здраве, успехи и сбъдване на мечтите ви!
20 ноември 2012 - Спечелен проект по ОПРЧР


Сдружение „Академия БГ” спечели проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Приоритетна ос 1: Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, схема: “КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА”, Бюджетна линия: BG051PO001-1.1.09
на стойност 110 162,07 лв.


В проекта се предвижда обучение на безработни лица и осигуряване на платен стаж от 3 месеца за успешно завършилите. Представителите на целевите групи, които могат да бъдат насочвани за включване в изпълняваните проектни дейности са безработни лица, регистрирани в бюрата по труда.
Приоритетно ще бъдат насочвани представители на следните целеви групи:
- младежи до 29г.;
- жени, отсъствали дълго време от работа, поради майчинство/отглеждане на дете;
- неактивни лица (включват се след регистрация в ДБТ).

Обучението ще се осъществява по следните професии и сепциалности, като след завършването на курсовете се придобиват удостоверения за част от професия, както следва:

- професия 811070 Готвач, в професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг- част от професия по втора квалификационна степен
- професия 811080 Сервитьор – барман, в професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг -част от професия по втора квалификационна степен
- професия 811060 Ресторантьор, в професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг- част от професия по трета квалификационна степен
- професия 341020 Продавач-консултант, в професионално направление 341 Търговия на едро и дребно -част от професия по втора квалификационна степен

След приключване на административните процедури по договора ще бъде преминато към изпълнение на дейностите по проекта.
30 октомври 2012 Доц. Васко Василев с почетно звание „Доктор хонорис кауза“

Академичното ръководство на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ доц. Васко Василев за изключителни заслуги в развитието на висшето училище.

Доц. Васко Василев е роден през 1947 г. в град Севлиево. Завършва гимназия през 1965 г. в родния си град. Като ученик е елитен спортист - 100 и 200 метра гладко бягане и десетобой. През следващите 26 месеца завършва Школа за запасни офицери и служи като офицер в боен артилерийски полк.

От 1968 г. до 1972 г. е студент в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, специалност „Финанси и кредит”. Висше образование завършва с квалификация „Икономист- финансист”.

След конкурс от 1973 г. е редовен аспирант. Доктор по икономика от 1976 г. След това е асистент, старши асистент и главен асистент. Доцент по „Финанси, парично обръщение и кредит” е от 1982 г.

От 1983 г. до 1988 г. е Ръководител на катедра „Финанси и кредит” на Стопанска академия – Свищов.

От 1988 г. до 1998 г. – управлява последователно: консултантска фирма, акционерно дружество,Търговско-индустриална банка и консорциум. Постъпва като преподавател във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите от 1999 г. От 2001 г. до 2009 г. е Директор на Департамент „Икономически и общообразователни дисциплини” със статут на декан.

От 2010 г. – Заместник–ректор по научно - изследователската работа. Има над 150 научни публикации, в т.ч. книги, монографии, статии, доклади и проекти.

Успоредно с образователната дейност той управлява дружества и фирми. Председател е на Управителните съвети на „Академия - БГ” – Кърджали, Фондация „Академия 2007”, Дружество „Икономист - БГ”, Съюз на маслинопроизводителите, Развъдна организация „Мутон Шароле България”. Управител е на „ТаксКонсулт – ООД, „Василев- консулт” – ЕООД и на други фирми.

Васко Василев е женен. Има син и от настоящата година внук с името Васко Василев.

Източник: GustoNews
Вход
Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.
Страницата се зареди за 0.01 секунди 403,891 уникални посещения